Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie

De Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP) is een beroepsvereniging van psychotherapeuten met een sterke affiniteit voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie, waarbij men zich vanuit een humanistische visie niet alleen richt op het doen afnemen van specifieke klachten, maar vooral op het algehele functioneren en de belevingswereld van de persoon. Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is evidence based.

De VPeP bestaat sinds 1962 en telt ongeveer 600 enthousiaste leden. De vereniging beoogt een thuisbasis te zijn voor haar leden, haar gedachtegoed uit te dragen en de toepassing van de daarop gebaseerde behandelwijzen te bevorderen.

Lees meer over de Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie.

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Op www.GGZKwaliteitsstatuut.nl kunt u zich als zorgaanbieder aanmelden, het format kwaliteitsstatuut downloaden en ingevuld weer opsturen. Lees hieronder welke stappen u hiervoor kunt ondernemen. Als u voor 15 december 2016 uw kwaliteitsstatuut opstuurt, krijgt u voor 1 januari bericht of het is goedgekeurd. 

Hoe werkt het?
Stap 1: Hij of zij die een kwaliteitsstatuut aanbiedt, dient een account aan te vragen. De aanvrager is/ zijn de regiebehandela(a)ren in de vrijgevestigde praktijk (sectie II) of de verantwoordelijke binnen de instelling (sectie III), veelal de projectleider kwaliteitsstatuut.
Stap 2: ga naar www.kwaliteiststatuutGGZ.nl. Klik op de button ‘registreer nu’ om een account aan te maken. Tijdens de registratie wordt u gevraagd uw AGB-code te registreren, die u gebruikt voor het indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar. Let goed op wat u hier invult, want deze AGB-code bepaalt of het format vrijgevestigde (sectie II) of instelling (sectie III) beschikbaar wordt gesteld. Hierna ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Klik de link in deze mail aan om uw account te activeren.
Stap 3: Vul de gevraagde nadere gegevens in en download vervolgens het format kwaliteitsstatuut. Het format biedt een leidraad voor het opstellen van uw kwaliteitsstatuut.
Stap 4: Vul alle vragen van het format in (en let daar vooral op de verplichte velden) conform de werkwijze en situatie van uw praktijk of instelling. U kunt daarbij eventueel met links verwijzen naar bestaande informatie op bijvoorbeeld uw eigen website. Controleer tenslotte of u alle vragen volledig en juist hebt ingevuld.
Stap 5: Biedt uw kwaliteitsstatuut aan en upload eventuele bijlagen en druk op de button “verzenden’.