• De eis voor herregistratie van lidmaatschap is dat elke 5 jaar tenminste 12 punten van de door de VPeP geaccrediteerde nascholing gehaald moeten worden (artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement).

Zie de door ons geaccrediteerde en voor specialistiche-opleiding goedgekeurde (na)scholing. Het accreditatie aangevraagde, nog niet behandelde aanbod is te zien via de VPeP pagina in PE-Online.


• Er is geen aparte herregistratie nodig voor de erkenning als VPeP Psychotherapeut of VPeP GZ-psycholoog Therapeut, VPeP Therapeut of andere relevante beroepen (artikel 5 van Het Huishoudelijk Reglement). Deze erkenningen blijven van kracht zolang men lid blijft van de VPeP. Men moet dus wel als lid herregistreren!


• De VPeP vraagt geen aparte herregistratie voor erkenningen. Maar er zijn erkenningen waarvoor men een bepaalde BIG-registratie nodig heeft, te weten VPeP Psychotherapeut, VPeP Supervisor Psychotherapie, VPeP Leertherapeut Psychotherapie, VPeP Opleider Psychotherapie en VPeP GZ-psycholoog Therapeut.
Mocht de relevante BIG-registratie vervallen dan vervallen ook deze erkenningen.


• Als je na je 60ste verlenging krijgt van je lidmaatschap ben je Senior Lid. Voor Senior Leden zijn er geen herregistratie eisen. Dus men moet na de 60ste verjaardag nog éénmaal herregistreren.

 

Zie voor verdere informatie de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.