Een verslag van het VPeP congres 2017 is te vinden op de website van het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie. Het is gratis toegankelijk voor leden en abbonees