Voorbereidingen voor het VPeP Congres in 2019 zijn in volle gang! De congrescommissie heeft een experientieel programma met veel creativiteit samengesteld met onder andere twee plenaire lezingen door internationale sprekers.

Ann Wieser-Cornell (USA) zal een lezing geven getiteld “Common Ground: How to Mix Methods Without Losing Depth”.

Hier als voorproefje alvast een filmpje waarin Ann Wieser-Cornell spreekt over focusing.

Een verslag van het VPeP congres 2017 is te vinden op de website van het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie. Het is gratis toegankelijk voor leden en abbonees