Op 17 september 2010 start weer een opleiding differentiatietherapie, fasetherapie en basistherapie met als doel deze behandelingsmodellen in de eigen werksetting te kunnen toepassen.

Differentiatietherapie, Fasetherapie

De cursus is bedoeld voor kinder- en jeugdpsychotherapeuten.
De opleiding bestaat uit een opleidingsdag gevolgd door groepssupervisies (minimaal vijf keer).
De opleidingsdag omvat:

  • een theoretische inleiding over fasetherapie en differentiatietherapie
  • het verschil tussen beide behandelingen
  • het verschil tussen de doelgroepen
  • rollenspelen zowel plenair als in viertallen. Geoefend worden de gesprekken met het kind/ de jongere, de gesprekken met de ouders, afstand en nabijheid in het spel met het kind/ in de gesprekken met de jongere.

Na de opleidingsdag kunnen de deelnemers in hun eigen werksetting met de behandeling beginnen en start de groepssupervisie.
De kosten voor de opleidingsdag bedragen 250 euro, inclusief lunch, koffie, thee, reader.
De kosten van de groepssupervisie (3 uur per bijeenkomst) bedragen 125 euro per bijeenkomst, 1e bijeenkomst groepssupervisie is op 19 november 2010, de volgende 28 januari 2011. Totale cursusprijs: € 875,00
Na betaling wordt u een reader toegestuurd.

Basistherapie

Basistherapie is de behandelwijze voor volwassenen met de gevolgen van een hechtingsproblematiek. Systematisch worden de gevolgen van de hechtingsproblematiek bewerkt. De cliënt doet thuis veel zelf en oefent in de sessies. Deze behandeling is in de praktijk ontwikkeld in navolging van de andere twee therapievormen. Het is een intensieve behandeling die beschikbaarheid van de therapeut vraagt.

Het doel van de cursus is het kunnen gebruiken van de methode in een psychotherapeutisch proces.

De cursus is bedoeld voor jeugdpsychotherapeuten en psychotherapeuten voor volwassenen. Uitgegaan wordt van bekendheid en ervaring met een psychotherapeutisch proces. Concreet betekent dit dat een cursist een erkende opleiding gevolgd moet hebben en ervaring heeft in het geven van psychotherapie aan jongeren en/of volwassenen.
Daarbij moeten de cursisten het theoretische gedeelte van de differentiatietherapie en fasetherapie volgen omdat de basistherapie een aantal elementen heeft van deze beide behandelvormen.
Tijdsduur cursus: het theoretisch gedeelte en de training in enkele onderdelen beslaat één dagdeel van 9.30 uur tot 12.30 uur. Daarna kan in de eigen werksetting met een behandeling begonnen worden. De cursisten komen iedere twee à drie maanden terug voor
groepssupervisie-sessies van 9.30 uur tot 12.30 uur. Deze supervisies zijn steeds op dezelfde dag als de supervisies van differentiatietherapie en fasetherapie zodat beide gevolgd kunnen worden.

Aantal cursisten: 10-12 deelnemers.

Inhoud cursusgedeelte

  • inleiding over het ontstaan van de therapievorm
  • kenmerken van de problematiek (diagnostiek)
  • de opbouw van basistherapie
  • oefenen met onderdelen van de basistherapie
Kosten: cursusdagdeel basistherapie (3 uur): € 125,00,
cursusdag differentiatietherapie en fasetherapie € 250,00,
5 keer groepssupervisie (3 uur): € 125,00 per keer (€ 625,00).
Totale prijs basistherapie cursus: € 975,00
Totale prijs beide cursussen: € 1625,00
Opleiders: dr.Anniek Thoomes-Vreugdenhil, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.hechtingsproblemen.nl
drs. Krista Schaeffer- van Leeuwen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Locatie: Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht, www.vredenburg19.nl
Accreditatie: FGzP, VGCT, VGcP

Aanmelding

Inschrijving via e-mail of per post of via de website met de volgende gegevens:
Naam/voorletters/voornaam/m,v/adres/e-mailadres/tel.nr./opleiding/functie
Met de vermelding: Geeft zich op voor de opleidingsdag Differentiatietherapie, Fasetherapie op vrijdag 26 maart 2010 te Utrecht en de daaropvolgende groepssupervisies en/of voor de Basistherapiecursus op 26 maart 2010 en de daarop volgende groepssupervisies

Literatuur

Anniek Thoomes-Vreugdenhil (1999): Relationeel gestoorde jongeren.
Anniek Thoomes-Vreugdenhil, ed. (2006): Behandeling van hechtingsproblemen.

Adres: Dr. J.C.A. Thoomes-Vreugdenhil, Oranje Nassaulaan 35, 3722 JK Bilthoven