Op 9 oktober 2015 wordt weer een cursus gestart Differentiatietherapie en Fasetherapie, twee methoden voor de behandeling van problematische gehechtheid bij kinderen en jongeren tot ongeveer 16 jaar.

Tijdsinvestering:

Deze cursus bestaat uit 2 dagdelen theorie en vaardigheidstraining gevolgd door zes keer om de 3 maanden een dagdeel groepssupervisie en vaardigheidstraining.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is 12 tot 15 personen, de cursus staat open voor kinder-en jeugdtherapeuten, kinder-en jeugdpsychiaters, klinisch psychologen en psychotherapeuten.

Kosten

De kosten zijn €975,00 exclusief 21% BTW. De cursus wordt gegeven in Vergadercentrum Vredenburg in Utrecht.

Basistherapie:

Samen met deze cursus wordt een cursus gegeven voor de behandeling van volwassenen (en jongeren vanaf 16 jaar) met de gevolgen van een problematische gehechtheid: de Basistherapie.
Deze cursus bestaat uit één dagdeel theorie en vaardigheidstraining gevolgd door zes keer groepssupervisie en vaardigheidstraining (de techniek focussen wordt aangeleerd). Deze cursus is steeds op dezelfde dag als de andere twee, de theorie dag van de andere twee cursussen moet gevolgd worden omdat die twee ook gebruikt worden bij volwassenen met vermijdende gehechtheid en bij dissociatieve stoornissen.
Ook deze cursus kost €975,00 exclusief BTW (21%), de prijs van beide cursussen is €1850,00 exclusief 21% BTW.

Accreditatie:

Beide cursussen zijn altijd geaccrediteerd door de FGzP, VCgP, VGcP, en de eerste twee ook bij het NIP/NVO en VKJP. 

Docent:

dr. Anniek Thoomes-Vreugdenhil

Informatie: