De VPeP maakt sinds 2015 deel uit van P3NL, een Federatie van ggz beroepsverenigingen die staat voor een effectieve, doelmatige en cliëntgerichte zorg die bijdraagt aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL is dé Nederlandse belangenorganisatie voor drie beroepsgroepen in de ggz: psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Hieraan is ook de naam P3NL ontleend.

Het belangrijkste doel van P3NL is het bundelen van krachten om als beroepsgroep sterker te staan in verhouding tot met name de overheid en de zorgverzekeraars. Door samenwerking kunnen zorgverleners in de ggz snel en adequaat reageren op bewegingen in de buitenwereld en kan er met één stem gesproken worden. Dit zal de regie die hulpverleners over hun eigen werkveld hebben bewaken en bevorderen.

Een ander belangrijk doel is het samen bevorderen van een verdere professionalsering van de sector op basis van professionele standaarden en richtlijnen, en een gezamenlijke visie.

De volgende 9 verenigingen nemen deel aan P3NL:
VPeP: Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
NIP: Nederlands Instituut van Psychologen
NVGzP: Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
NVO: Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
NVVS: Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie
VEN: Vereniging EMDR Nederland
VGCt: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
VKJP: Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie

Kijk voor meer informatie op www.p3nl.nl

 

P3NL klachten en geschillenregeling

In het kader van de nieuwe wet Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een uniforme klachten- en geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet en gezamenlijke afspraken gemaakt over de procedure bij het inschakelen van een klachtenfunctionaris.

Vanaf 23 januari 2017 kunnen alle vrijgevestigde zorgverleners die lid zijn van VPeP zich aanmelden bij de klachten en geschillenregeling zoals die door P3NL voor haar leden is opgesteld. Via http://p3nl.nl/geschillenregeling kunt u zich hiervoor aanmelden.

 

P3NL Nieuws

Vrijgevestigd? Ondernemersvraagbaak op P3NL website - 30 november 2017

Klachtenregeling P3NL bijna één jaar - 28 november 2017

Nieuwe privacywet AVG: Oppassen geblazen - 27 november 2017

Model Kwaliteitsstatuut GGZ onder de loep - 22 november 2017

Webinar groot succes - 9 november 2017

Wachttijden ggz te lang en complexere zorgvragen - 7 november 2017

Nieuwe productstructuur ggz en fz - 4 november 2017

Beroepsprofielen herzien - 27 oktober 2017

GGZ-campagne ‘Weg van de wachtlijst’ - 26 oktober 2017

Eerste oogst van oproep problemen wachtlijsten - 18 oktober 2017

GGZ-aanbieders publiceren kwaliteitsstatuut op website - 18 oktober 2017

Gebruik ROM voor leren en verbeteren hervat - 18 oktober 2017

Webinar: van DBC's naar uitvoeringsvarianten - 17 oktober 2017

Nieuw kabinet zet ingeslagen weg voor de zorg door - 10 oktober 2017

Opname van Opzij - 10 oktober 2017

Nieuwe column in Skipr over Evidence based werken - 9 oktober 2017

P3NL-verenigingen denken mee over bekostiging extramurale zorg - 6 oktober 2017

Meldpunt wachtlijsten ingericht - 6 oktober 2017

Aanpak wachttijden - 4 oktober 2017

Oudere nieuwsberichten