Binnen de Jeugd-GGZ is grote onrust ontstaan over de nieuwe Jeugdwet waarmee de Jeugd-GGZ overgedragen zal worden aan de gemeenten. Er is een petitie opgesteld, getiteld 'zorg over de jeugd-ggz', die de VCgP van harte ondersteunt.

Voor de jeugd vervalt het recht op zorg en ontstaat afhankelijkheid van het beleid van de gemeente, die het zorgaanbod bepaalt. Een kind in Maastricht kan straks andere zorg krijgen dan een kind in Groningen. Gemeenten zijn bovendien niet verplicht het geld dat zij hiervoor krijgen uitsluitend hieraan te besteden; het geld is niet geoormerkt. 
Kinderen met psychische stoornissen en hun ouders ontmoeten nu al vaak onbegrip in hun omgeving en krijgen niet het medeleven dat zij verdienen. Het is de vraag of zij straks nog wel de behandeling krijgen die zij nodig hebben. Bovendien dreigt er een verschuiving van problemen op te treden. De druk op kinderartsen, huisartsen en op lange termijn door onderbehandeling en onderdiagnose op de volwassenen-GGZ zal worden vergroot.

Er zijn grote zorgen dat de nieuwe Jeugdwet tot schrijnende situaties zal leiden bij kinderen met een psychische stoornis. Daarom is een petitie gestart om deze zorgen duidelijk te maken. Ondertussen hebben 17.400 mensen de petitie ondertekend. 

Het is natuurlijk geweldig om te zien dat zoveel mensen zich zorgen maken over de nieuwe Jeugdwet. De VCgP roept leden op de petitie ook te ondertekenen om de zorgen uit het veld bij de politiek helder naar voren te brengen. 

Onderteken de petitie ‘Zorg over de jeugd-GGZ’ en vind meer informatie op: www.petitiejeugdggz.nl