image001Counselling Magazine heeft een themanummer over 'seksualiteit', dat door de leden van de VCgP gratis als proefnummer is aan te vragen via de website van het magazine. 
 
Lees hieronder wat Counselling Magazine beoogt:
- het is een hoogwaardig informatief onafhankelijk vakblad voor beroepsbeoefenaars in het vakgebied van counselling.
- inspireert tot leren en brengt het vak van counsellor, de toepassingen van counselling en de diversiteit van de beroepspraktijk in beeld.
- brengt professionalisering, visie, verbondenheid en de mogelijkheid om te delen, op een authentieke en creatieve manier.
- stimuleert het gevoel van welbevinden en vervult een platformfunctie voor het vakgebied van counselling in Nederland en Vlaanderen.
- Counselling Magazine is lezenswaardig voor een brede, geïnteresseerde doelgroep op het gebied van counselling.
Thema van het volgende nummer is dat eind augustus verschijnt is  “SENIOREN”.