Op het afscheidssymposium dat door de Vrije Universiteit en het RINO Noord-Holland aan Roelf Jan werd aangeboden bij zijn afscheid als hoofdopleider op 5 juni 2013, heeft onze voorzitter Eli Kok hem het erelidmaatschap van onze vereniging aangeboden. Klik op 'lees meer' om de toespraak van Eli Kok te lezen met de redenen voor het erelidmaatschap. Naast Roelf Jan zijn nu erelid van onze vereniging: Hans Swildens, Germain Lietaer en Annemarie Snijder.

 Roelf Jan,

Het is voor mij als voorzitter van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie een eer jou hier te mogen toespreken op “Jouw” symposium. Het symposium wat  wordt gehouden ter gelegenheid van jouw afscheid als Hoofdopleider van de V.U. en het RINO.

Ik stel het op prijs jou te mogen toespreken omdat jij niet alleen voor de Vrije Universiteit en het Rino grote verdiensten hebt. Je was en bent ook voor de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie erg belangrijk. Je bent binnen ons therapierichting steeds een van de belangrijkste wetenschappelijke denkers geweest. Wat ik daarbij in jou waardeer is dat je steeds, in al die jaren, met hart en ziel bent blijven staan voor het Cliëntgerichte gedachtegoed. Dit vaak tegen de stroom in.

Het is niet doenlijk al jouw activiteiten en verdiensten voor onze vereniging op te sommen. De receptie zou dan namelijk pas in de loop van de avond kunnen aanvangen. 
Ik wil er daarom enige zaken uitlichten:

* Je hebt veel relevante publicaties op jouw naam over cliëntgerichte psychotherapie. Zo was je onder meer redacteur en medeauteur van het laatste Handboek gesprekstherapie, het standaardwerk waarin wij samen met onze Vlaamse collegae de stand van zaken in het cliëntgerichte veld samenvatten.
* Jaren en jaren was je redactielid van ons tijdschrift. Ik kom jouw naam als redactielid voor het eerst tegen in nummer 2 uit 1997. Nu ben je nog lid van de redactieraad. Dit jaar schreef je nog een inzichtelijk artikel over EFT (Emotion Focused Therapie).
* Naast het verzorgen van wetenschappelijke publicaties was je ook bestuurlijk actief.
* Je was een periode voorzitter van onze vereniging.
* Je was lang voorzitter van de wetenschappelijke commissie.
* Je was een van de drijvende krachten achter het internationale cliëntgerichte congres in Noordwijkerhout.
* Nu organiseer je samen met anderen regionale wetenschappelijke bijeenkomsten voor onze leden.

Kortom , een indrukwekkende staat van dienst  - en dat is net zo belangrijk, Je bent een vriendelijk, aimabel mens, die mensen verbindt.

Roelf Jan, wij hebben dus erg veel waardering:
- Voor jou als wetenschapper
- Voor jou als bestuurder
- Voor jou als aanjager en stimulator
- En voor jou als mens

Dit alles heeft de VCgP doen besluiten jou het erelidmaatschap van onze vereniging aan te bieden. Graag wil ik jou daarbij een kleine attentie – een fraaie pen met inscriptie- aanbieden. Zo’n erelidmaatschap op zich is namelijk maar een beetje een kale bedoeling. Je krijgt vooral iets niet meer, dat is de jaarlijkse rekening van de penningmeester.