Vrijdag 13 december  bleek voor onze vereniging geen ongeluksdag. Op het NVP-congres dat op die dag in Amsterdam werd gehouden, werd  aan Anton Hafkenscheid, lid van zowel de VCgP als de VCGT, de Wim Trijsburgprijs toegekend. Het feit dat Anton zich sterk maakt voor integratieve psychotherapie was voor de jury een belangrijk criterium. Wij zijn hier extra verheugd over omdat wij als bestuur Anton hebben voorgedragen. 
Vanzelfsprekend willen wij Anton van harte gelukwensen. Voor meer informatie wil ik verwijzen naar de NVP-site.

Eli Kok,
voorzitter VCgP.