Vijftien verenigingen van psychologische professionals in de gezondheidszorg gaan de mogelijkheden onderzoeken voor betere samenwerking en bundeling van krachten. Dat is de uitkomst van het brede overleg dat op 30 januari 2014 plaatsvond in het ‘Huis van de Psychologie’ in Utrecht.

In totaal zijn er bijna twintigduizend psychologen, psychotherapeuten en pedagogen werkzaam in de gezondheidszorg. Zij zijn georganiseerd in een groot aantal wetenschappelijke en beroepsverenigingen. Zowel de psychologen zelf alsook de buitenwereld ervaren dit als niet transparant en doelmatig. De geestelijke gezondheidszorg is momenteel sterk in beweging, onder andere door de invoering van de Basis GGZ en de voorgenomen overheveling van de jeugd-GGZ naar de gemeentes. De psychologen willen een grotere stem hebben bij deze veranderingen. Dit om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te kunnen waarborgen en verbeteren, en zo hoogwaardige zorg aan cliënten te kunnen blijven bieden.

In de bijeenkomst op 30 januari staken vijftien organisaties de koppen bij elkaar. De conclusie was dat alle organisaties en de leden die zij vertegenwoordigen baat kunnen hebben bij betere samenwerking. De komende maanden wordt onderzocht hoe deze samenwerking gestalte zal kunnen krijgen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau.

Ondertussen zullen alle partijen zich natuurlijk in blijven zetten voor de kwaliteit van de psychologische gezondheidszorg en de belangen van hun leden.

Betrokken verenigingen:

 • het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
 • de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
 • de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP)
 • de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE)
 • de Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP)
 • de Nederlandse wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS)
 • de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP) 
 • de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (NVPA)
 • de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
 • de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP)
 • de Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 • de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)