Angelique Timmerman, Internationaal vertegenwoordiger van de VCgP in PCE Europe en de WAPCEPC, heeft een overzicht gemaakt van de internationale ontwikkelingen in het cliëntgerichte. Lees hieronder verder. 

In het prachtige Praag vond het eerste PCE Europe symposium plaats: ‘the place of the person-centred approach in Europe – contributions, activities and impact in a troubled world’. Druk bezocht, meer dan 200 deelnemers (waarvan 2 van de VCgP) uit verschillende Europese landen. De focus lag op de rol van politiek en macht in het werk van cliëntgerichte therapeuten, dit komt op verschillende niveaus tot uitdrukking, in impliciete denkbeelden van de therapeut, manipulaties in het contact, maar ook via bezuinigingen vanuit de overheid en de populariteit van meer directieve therapiestromingen. Als voorzitter van het Europese netwerk was de eer aan mij om het congres te openen en af te sluiten met een plenaire sessie, samen met het PCE Europe bestuur. In deze sessie hebben we geïnventariseerd wat voor leden belangrijk is vanuit het Europese netwerk. Daar zijn noden uitgesproken als: symposia organiseren op een meer reguliere basis in Europa, ontwikkelen van CCT trainingstandaarden, ruimte om uit te wisselen wat er speelt in verschillende landen op het vlak van regelgeving, politieke ontwikkelingen en het effect op het dagelijkse werk van therapeuten. Tevens wordt het belang van een persbericht voor de Europese unie benoemd, in het kader van de verkiezingen en het actiever betrekken van studenten, de toekomst van PCE Europe.

Voor het congres vond de algemene ledenvergadering plaats van PCE Europe, bezocht door afgevaardigden van meer dan 30 leden organisaties. Oost Europese landen willen graag lid worden, zoals Roemenië, Polen en Rusland. Op de agenda stonden de toekomst van PCE Europe, het belang van lidmaatschap van de European Association for Psychotherapy (EAP) en Europese Association for Counselling (EAC) en onze PR: het updaten van de website van PCE Europe, zodat deze interactiever wordt. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om certificaten aan te vragen, die onze zichtbaarheid als cliëntgericht therapeut vergroten in Europa: voor counselors/ psychotherapeuten, trainers en trainingsorganisaties. De VCgP is een zogenaamde member organisation van PCE Europe met stemrecht. Het bestuur van PCE Europe is herkozen voor 2 jaar, ik blijf de rol van voorzitter vervullen.

De WAPCEPC is bezig geweest met het organiseren van online leermodules voor leden, het aanmoedigen van contact voor leden door Skype meeting en chat opties. Het wetenschappelijke committee is opgericht, maar nog niet heel actief om persoonlijke redenen. Wel is er nu een Spaanse digitale versie van het PEP tijdschrift beschikbaar. In Buenos Aires vindt van 20-24 juli 2014 het 11e PCE wereldcongres plaats met als titel: ‘beyond the frontiers … experiencing diversity’. Het is mogelijk voor individuele leden om een zogenaamde vervangende stem te laten uitbrengen op de ledenvergadering van de WAPCEPC door een ander lid van de VCgP. Graag tot ziens in Buenos Aires!

Angelique Timmerman.