De twaalf samenwerkende beroepsverenigingen van psychologen en psychotherapeuten zijn overeengekomen dat als nieuwe veldnorm voor de GGZ vanaf 2015 zou moeten gelden dat een BIG-registratie leidend is voor het hoofdbehandelaarschap.

Conform de nieuwe echelonnering beogen de samenwerkende partijen de volgende indeling van de vastgestelde psychologische beroepsprofielen als uitgangspunt te hanteren:

Generalistische basis GGZ: GZ-psycholoog.

Gespecialiseerde GGZ: psychotherapeut, klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog.

Dit gezamenlijke standpunt hebben de samenwerkende organisaties gepresenteerd aan de commissie Meurs. Deze commissie adviseert in opdracht van het bestuurlijk overleg GGZ minister Schippers in het voorjaar van 2015 over de nieuwe veldnorm voor het hoofdbehandelaarschap in de GGZ.

Voorlopige veldnorm

In het bestuurlijk akkoord GGZ t/m 2017 is afgesproken dat er afspraken gemaakt zouden worden over het (hoofd)behandelaarschap in de GGZ. In afwachting van een definitieve norm wordt op dit moment gewerkt met een voorlopige veldnorm van het ministerie van VWS uit juli 2013.

De samenwerkende beroepsverenigingen van psychologen en psychotherapeuten:
Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP)
Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP)
Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP)
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
Vereniging EMDR Nederland
Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NWS)