Het bestuur van de VCgP heeft deze week een brief verstuurd aan de Coöperatie VGZ over de door hen verstuurde kwaliteitsuitvraag GGZ aan contractanten werkzaam in de BGGZ en SGGZ. In de kwaliteitsuitvraag werd de Cliëntgerichte Psychotherapie niet genoemd. Ondanks dat de nieuwe federatie P3NL - waar ook de VCgP deel van uitmaakt - en de LVVP hier ook al contact over hebben gehad met VGZ, wilde het bestuur van de VCgP haar eigen zorgen over deze ontwikkeling rechtstreeks bij VGZ uitspreken.

U leest de brief hier.