In het bestuurlijk overleg met Minister Schippers en de ondertekenaars van de Toekomstagenda ggz, waaronder P3NL, is op 15 februari 2016 het model Kwaliteitsstatuut vastgesteld.

Het model Kwaliteitsstatuut is een uitwerking van het advies van de Commissie Meurs: ‘hoofdbehandelaar ggz als noodgreep’. Meurs introduceerde in het advies de nieuwe rol van regiebehandelaar. Deze regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de coördinatie van zorg en de integraliteit van zorg voor een cliënt. Per 1 januari 2017 zal elke zorgaanbieder, vrijgevestigd of instelling, een kwaliteitsstatuut moeten hebben, wanneer zij toegang wil tot vergoeding van het verzekerde pakket curatieve ggz van de zorgverzekeringswet. Dat zijn de Generalistische Basis ggz (GBGGZ) en de Gespecialiseerde ggz. Het model kwaliteitsstatuut is daar het raamwerk voor.

Het doel van het kwaliteitsstatuut is drieledig: de cliënt weet waar die aan toe is, als deze in zorg komt; samenwerkingsafspraken tussen professionals en zorgaanbieders zijn helder beschreven en het geeft inzicht voor financiers en toetsende instanties in de kwaliteit van zorg van de aanbieder.

Voor meer informatie, zie het artikel op de site van P3NL.