Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Op www.GGZKwaliteitsstatuut.nl kunt u zich als zorgaanbieder aanmelden, het format kwaliteitsstatuut downloaden en ingevuld weer opsturen. Lees hieronder welke stappen u hiervoor kunt ondernemen. Als u voor 15 december 2016 uw kwaliteitsstatuut opstuurt, krijgt u voor 1 januari bericht of het is goedgekeurd. 

Hoe werkt het?
Stap 1: Hij of zij die een kwaliteitsstatuut aanbiedt, dient een account aan te vragen. De aanvrager is/ zijn de regiebehandela(a)ren in de vrijgevestigde praktijk (sectie II) of de verantwoordelijke binnen de instelling (sectie III), veelal de projectleider kwaliteitsstatuut.
Stap 2: ga naar www.kwaliteiststatuutGGZ.nl. Klik op de button ‘registreer nu’ om een account aan te maken. Tijdens de registratie wordt u gevraagd uw AGB-code te registreren, die u gebruikt voor het indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar. Let goed op wat u hier invult, want deze AGB-code bepaalt of het format vrijgevestigde (sectie II) of instelling (sectie III) beschikbaar wordt gesteld. Hierna ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Klik de link in deze mail aan om uw account te activeren.
Stap 3: Vul de gevraagde nadere gegevens in en download vervolgens het format kwaliteitsstatuut. Het format biedt een leidraad voor het opstellen van uw kwaliteitsstatuut.
Stap 4: Vul alle vragen van het format in (en let daar vooral op de verplichte velden) conform de werkwijze en situatie van uw praktijk of instelling. U kunt daarbij eventueel met links verwijzen naar bestaande informatie op bijvoorbeeld uw eigen website. Controleer tenslotte of u alle vragen volledig en juist hebt ingevuld.
Stap 5: Biedt uw kwaliteitsstatuut aan en upload eventuele bijlagen en druk op de button “verzenden’.