Vanaf 23 januari 2017 kunnen alle zorgverleners die zijn aangesloten bij NIP, VGcT, NVO,VEN, NVGzP, NVRG, VPeP, VKJP en NVVS, zich aanmelden bij de klachten en geschillenregeling zoals die door P3NL voor deze leden is opgesteld. Via de website van P3NL:  kan iedere zorgverlener zich aanmelden.

Voor alle zorgverleners die zich reeds via de email hebben aangemeld, geldt dat zij een link toegestuurd krijgen met daarin reeds een aantal gegevens die zijn ingevuld. Bij de definitieve aanmelding gaat men akkoord met de procedure en de bijbehorende reglementen. Deze documentatie is via dezelfde pagina beschikbaar.

Met de aanmelding is de voorwaarde in het Kwaliteitsstatuut dat elke zorgverlener een klachten en geschillenregeling moet hebben, ingevuld.

Bij de totstandkoming en de uitvoering van deze regeling zijn de volgende partijen betrokken:

  • P3NL als opdrachtgever namens de bij haar aangesloten leden
  • Cantrijn als partij die alle (financiĆ«le) administratie en registratie uitvoert
  • Klacht & Company die functioneert als klachtenfunctionaris
  • De Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg ingeval een klacht wordt doorgezet naar deze commissie.

Voor alle leden is er tevens een foldertekst beschikbaar die kan worden verwerkt in het eigen foldermateriaal of op de eigen website. Ook is er een afdrukbare versie van het klachtenformulier. Deze worden na aanmelding verstrekt.