pcecongres2018Het 13e PCE wereldcongres zal plaatsvinden van zondag 8 juli 2018 tot en met donderdag 12 juli 2018 in het prachtige Wenen! De titel van het congres is: Facilitating Hope – Personal and Societal Challenges.

Naast een tweedaags pre-conferentie programma vinden er tijdens het congres 4 plenaire lezingen plaats door Peter Schmid, Maureen O’ Hara, Suzanne Keys en Bernie Sanders over het thema hoop in relatie tot het cliëntgerichte gedachtegoed. Tevens zijn er meerdere semi-plenaire lezingen door onder andere Art Bohart, Robert Elliot en Ton Coffeng van de VPEP, waarin zij hun eigen expertise verbinden met het thema hoop in psychotherapie.

Naast lezingen en workshops zijn er ook diverse reflectie en encountergroepen tijdens dit congres. De organisatie ligt in handen van de Oostenrijkse AG-IPS en OEGWG, twee cliëntgerichte trainingsinstituten, en het congres wordt geïnitieerd vanuit de WAPCEPC, de wereld associatie voor persoonsgerichte en experientiële psychotherapie. Tijdens dit congres zullen tevens de tweejaarlijkse ledenvergaderingen van de WAPCEPC en PCE Europe plaatsvinden, waar we als VPEP ook inbreng en stemrecht hebben. Al met al een mooie gelegenheid om zowel geïnformeerd te worden over nieuwe ontwikkelingen binnen het cliëntgerichte gedachtegoed als ook op een informele wijze contacten op te doen met internationale collega’s.

Het is nog mogelijk tot 30 april 2018 om zelf een abstract in te dienen als je je eigen ervaringen en kennis wil delen met collega’s.

Van harte aanbevolen, en mocht je willen inschrijven of een presentatie verzorgen, dan vind je meer informatie op onderstaande links:

http://www.pce2018.com/en/home/

http://www.pce2018.com/en/conference/forms-of-presentation