p3NL

De VPeP maakt sinds 2015 deel uit van P3NL, een Federatie van 12 ggz-beroepsverenigingen. P3NL is dé Nederlandse belangenorganisatie voor drie beroepsgroepen in de ggz: psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Hieraan is ook de naam P3NL ontleend.

Het belangrijkste doel van P3NL is het bundelen van krachten om als beroepsgroep sterker te staan in verhouding tot met name de overheid en de zorgverzekeraars. Door samenwerking kunnen zorgverleners in de ggz snel en adequaat reageren op bewegingen in de buitenwereld en kan er met één stem gesproken worden. Dit zal de regie die hulpverleners over hun eigen werkveld hebben bewaken en bevorderen.

Een ander belangrijk doel is het samen bevorderen van een verdere professionalsering van de sector op basis van professionele standaarden en richtlijnen, en een gezamenlijke visie.

De volgende verenigingen nemen deel aan P3NL:
VPeP: Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
NIP: Nederlands Instituut van Psychologen
NVGzP: Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
NVO: Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
NVVS: Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie
VEN: Vereniging EMDR Nederland
VGCt: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
VKJP: Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
VVP: De Vereniging van Psychodiagnostisch werkenden
LV POH-GGZ: Landelijke Vereniging POH-GGZ
NBTP - Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie

Kijk voor meer informatie op www.p3nl.nl

 

Ondersteuning Wet Persoonsgegevens AVG

Per 25 mei 2018 gaat de wet Bescherming Persoonsgegevens over in de nieuwe Europese wet: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit heeft gevolgen voor iedereen die met persoonlijke gegevens van anderen te maken heeft, iedereen moet namelijk kunnen aantonen er alles aan gedaan te hebben om persoonsgegevens van cliënten veilig te beheren.

Om te zorgen dat u alles heeft gedekt om de wet correct na te leven, biedt P3NL aan de leden van alle bij haar aangesloten verenigingen hiervoor een praktische ondersteuning.

P3NL biedt haar leden een programma dat men kan gebruiken om alle noodzakelijke vijftien stappen te doorlopen om te controleren of u als professional voldoet aan de wet. Wie alle stappen doorloopt en de instructies opvolgt, ontvangt aan het eind een verklaring waarin staat dat u als praktijkhouder ‘AVG-proof’ bent. Een belangrijk element in dit programma is de mogelijkheid documenten op te slaan en veilig te bewaren.

Klik hier om u  aan te melden.

 

P3NL klachten en geschillenregeling

In het kader van de nieuwe wet Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een uniforme klachten- en geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet en gezamenlijke afspraken gemaakt over de procedure bij het inschakelen van een klachtenfunctionaris.

Vanaf 23 januari 2017 kunnen alle vrijgevestigde zorgverleners die lid zijn van VPeP zich aanmelden bij de klachten en geschillenregeling zoals die door P3NL voor haar leden is opgesteld. Klik hier om u hiervoor aan te melden.

 

 

P3NL Nieuws

 

 

Oudere nieuwsberichten