p3NL

De VPeP maakt sinds 2015 deel uit van P3NL, een Federatie van ggz beroepsverenigingen die staat voor een effectieve, doelmatige en cliëntgerichte(*) zorg die bijdraagt aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL is dé Nederlandse belangenorganisatie voor drie beroepsgroepen in de ggz: psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Hieraan is ook de naam P3NL ontleend.

Het belangrijkste doel van P3NL is het bundelen van krachten om als beroepsgroep sterker te staan in verhouding tot met name de overheid en de zorgverzekeraars. Door samenwerking kunnen zorgverleners in de ggz snel en adequaat reageren op bewegingen in de buitenwereld en kan er met één stem gesproken worden. Dit zal de regie die hulpverleners over hun eigen werkveld hebben bewaken en bevorderen.

Een ander belangrijk doel is het samen bevorderen van een verdere professionalsering van de sector op basis van professionele standaarden en richtlijnen, en een gezamenlijke visie.

De volgende 10 verenigingen nemen deel aan P3NL:
VPeP: Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
NIP: Nederlands Instituut van Psychologen
NVGzP: Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
NVO: Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
NVVS: Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie
VEN: Vereniging EMDR Nederland
VGCt: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
VKJP: Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
VVP: De Vereniging van Psychodiagnostisch werkenden

Kijk voor meer informatie op www.p3nl.nl

 

Ondersteuning Wet Persoonsgegevens AVG

Per 25 mei 2018 gaat de wet Bescherming Persoonsgegevens over in de nieuwe Europese wet: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit heeft gevolgen voor iedereen die met persoonlijke gegevens van anderen te maken heeft, iedereen moet namelijk kunnen aantonen er alles aan gedaan te hebben om persoonsgegevens van cliënten veilig te beheren.

Om te zorgen dat u alles heeft gedekt om de wet correct na te leven, biedt P3NL aan de leden van alle bij haar aangesloten verenigingen hiervoor een praktische ondersteuning.

P3NL biedt haar leden een programma dat men kan gebruiken om alle noodzakelijke vijftien stappen te doorlopen om te controleren of u als professional voldoet aan de wet. Wie alle stappen doorloopt en de instructies opvolgt, ontvangt aan het eind een verklaring waarin staat dat u als praktijkhouder ‘AVG-proof’ bent. Een belangrijk element in dit programma is de mogelijkheid documenten op te slaan en veilig te bewaren.

Klik hier om u  aan te melden.

 

P3NL klachten en geschillenregeling

In het kader van de nieuwe wet Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een uniforme klachten- en geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet en gezamenlijke afspraken gemaakt over de procedure bij het inschakelen van een klachtenfunctionaris.

Vanaf 23 januari 2017 kunnen alle vrijgevestigde zorgverleners die lid zijn van VPeP zich aanmelden bij de klachten en geschillenregeling zoals die door P3NL voor haar leden is opgesteld. Klik hier om u hiervoor aan te melden.

 

 

P3NL Nieuws

Ervaart u al minder regeldruk? Vul de (Ont)Regelmonitor in - 8 juli 2019

Nomineer een gedragsdeskundige voor de P3NL-award! - 20 juni 2019

Brandbrief Kwaliteitsstatuut ggz - 14 juni 2019

P3NL steunt VNG: investeringen in jeugdhulp en ggz noodzakelijk - 10 mei 2019

Vul de survey voor de kennisagenda P3NL in! - 6 mei 2019

Nieuwsupdate Terugdringen Wachtlijsten - 18 april 2019

P3NL presenteert kennisbrief met negen onderzoeksprioriteiten - 11 april 2019

Website De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) - 4 april 2018

Verleng uw aanmelding bij het AVG-programma of meld u vandaag nog aan! - 21 februari 2019

Congres wachttijden 11 april en publicatie zorgstandaard ADHD - 13 februari 2019

Beroepengebouw psychologische en pedagogische zorg - 7 februari 2019

Belangrijke informatie over uw kwaliteitsstatuut GGZ - 31 januari 2019

 Vragenlijst monitor contractering ggz - 29 januari 2019

Laat je stem horen via De Nationale (Ont)Regelmonitor - 25 januari 2019

Actieplan wachttijden ggz: update - 15 oktober 2018

Nieuwe website NVRG - 26 juli 2018

Tiende lid P3NL vernieuwt website: devvp.nl - 20 juni 2018

Staatsecretaris Blokhuis ontvangt boek Therapiewinst ‘De waarde van psychologische behandeling’ - 18 juni 2018

In gesprek met de gemeente? P3NL biedt handreiking aan jeugdprofessionals - 15 juni 2018

Dag van de jeugdprofessional - 7 juni 2018

Vereniging van Psychodiagnostisch werkenden (VVP) sluit aan bij P3NL - 29 mei 2018

Investeren in de ggz betaalt zich dubbel terug - 23 mei 2018

Intensievere aanpak wachtlijsten nodig - 22 mei 2018

Oudere nieuwsberichten