p3NL

De VPeP maakt sinds 2015 deel uit van P3NL, een Federatie van 12 ggz-beroepsverenigingen. P3NL is dé Nederlandse belangenorganisatie voor drie beroepsgroepen in de ggz: psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Hieraan is ook de naam P3NL ontleend.

Het belangrijkste doel van P3NL is het bundelen van krachten om als beroepsgroep sterker te staan in verhouding tot met name de overheid en de zorgverzekeraars. Door samenwerking kunnen zorgverleners in de ggz snel en adequaat reageren op bewegingen in de buitenwereld en kan er met één stem gesproken worden. Dit zal de regie die hulpverleners over hun eigen werkveld hebben bewaken en bevorderen.

Een ander belangrijk doel is het samen bevorderen van een verdere professionalsering van de sector op basis van professionele standaarden en richtlijnen, en een gezamenlijke visie.

De volgende verenigingen nemen deel aan P3NL:
VPeP: Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
NIP: Nederlands Instituut van Psychologen
NVGzP: Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
NVO: Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
NVVS: Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie
VEN: Vereniging EMDR Nederland
VGCt: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
VKJP: Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
VVP: De Vereniging van Psychodiagnostisch werkenden
LV POH-GGZ: Landelijke Vereniging POH-GGZ
NBTP - Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie

Kijk voor meer informatie op www.p3nl.nl

 

P3NL klachten en geschillenregeling

In het kader van de nieuwe wet Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een uniforme klachten- en geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet en gezamenlijke afspraken gemaakt over de procedure bij het inschakelen van een klachtenfunctionaris.

Vanaf 23 januari 2017 kunnen alle vrijgevestigde zorgverleners die lid zijn van VPeP zich aanmelden bij de klachten en geschillenregeling zoals die door P3NL voor haar leden is opgesteld. Klik hier om u hiervoor aan te melden.