Om accreditatie aan te vragen bij de VPeP heeft u een als aanbieder van (na)scholing een PE-online account nodig.
Er worden kosten berekend voor het doen van een aanvraag.

Hieronder leest u hoe u een account aanmaakt, wat de kosten zijn en welke scholingen bij de VPeP in aanmerking komen voor accreditatie.

  1. Als u nog geen account heeft als aanbieder van scholing kunt u hier klikken om zich te registeren bij PE-online.
  2. Vul het formulier volledig in en druk op ok.
  3. Uw aanvraag wordt door PE-Online in behandeling genomen. U kunt telefonisch gescreend worden door een van hun medewerkers. Zodra u geautoriseerd bent, krijgt u bericht via e-mail.
  4. Nu kunt u cursussen aanmelden en, als deze hebben plaatsgevonden, deelnemers en presentielijsten toevoegen.

Als u een aanvraag indient, krijgt u een nota toegestuurd en als deze voldaan is nemen wij de aanvraag in behandeling.

De kosten zijn:

  • accreditatie voor één jaar: € 150,-
  • accreditatie voor drie jaar: € 300,-

U kunt, als de accreditatie door de VPeP is verleend en de bijeenkomst heeft plaatsgevonden, de deelnemers toevoegen. Hun accreditatiepunten worden dan automatisch bijgeschreven. Voor het toevoegen van de deelnemers is het belangrijk dat u hiervoor het VPeP-lidnummer gebruikt. Dit doet u als volgt: #vpep-12345 waarbij u het nummer verandert in het VPeP-lidnummer. U kunt ook op naam zoeken.

Een nascholing wordt door de VPeP geaccrediteerd indien de cursus of workshop naar het oordeel van het bestuur zonder meer persoonsgericht experiëntieel is. Bij persoonsgericht experiëntieel wordt gedacht aan: cliëntgericht, focussen, emotion focused therapy, emotionally focused therapy, Prouty, Sachse

Steeds geldt het principe van 1 uur = 1 punt.

Congressen of cursussen die voor een gedeelte persoonsgerichte experiëntieel zijn, of daar overeenkomsten en raakvlakken mee hebben kunnen ook geaccrediteerd worden. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan MBT, AEDP, Pesso, therapeutische relatie, existentieel.

Het bestuur kan hierbij afwijken van het accrediteren met 1 punt per uur en minder punten geven op grond van de mate van verbondenheid met PeP.