De VPeP (en haar voorgangers) zet zich als wetenschappelijke vereniging in voor het persoonsgerichte experiëntiële gedachtegoed. We houden ons bezig met het stimuleren en bewaken van de kwaliteit van de opleiding en (na)scholing in persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie, met de verdergaande ontwikkeling van het gedachtegoed (door middel van o.a. het tijdschrift, het jaarlijkse congres, regiobijeenkomsten en webinars) en het vergroten van bekendheid en herkenbaarheid van het persoonsgericht experiëntieel werken.

Regelmatig krijgen we van betrokken leden vragen over ontwikkelingen en uitdagingen in het werkveld van de GGZ. Deze vragen hebben betrekking op de bredere uitoefening van ons beroep. Als vereniging vinden wij de ontwikkelingen in ons werkveld uiteraard belangrijk, maar dat is niet waar wij ons als wetenschappelijke vereniging primair op richten. De beroepsverenigingen die zich hier wel mee bezig houden, zijn goed geïnformeerd en vaak direct betrokken bij de ontwikkelingen. Om die reden verwijzen wij voor vragen die hierover gaan naar de verschillende beroepsverenigingen zoals de NVP, het NIP, de LVVP en bijvoorbeeld platform Mind.

Links:

Kwaliteitregister NVP

Nieuwsbrief beroepenstructuur NVP - september 2023