Erkenningen

Leden kunnen de volgende aanvullende erkenningen aanvragen:

 • VPeP Supervisor
 • VPeP Leertherapeut

De criteria waar leden aan moeten voldoen om erkend te worden als VPeP Supervisor of Leertherapeut zijn beschreven in artikel 3 en 4 van het huishoudelijk reglement:

Vereisten voor de erkenning als supervisor

 • De aanvrager is ten minste drie jaar (gewoon) lid.
 • Het moet aannemelijk zijn dat de aanvrager ten minste 1440 psychotherapiesessies persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie heeft gedaan in de hoedanigheid van lid VPeP.
 • Het met goed resultaat hebben gevolgd van een door de VPeP, dan wel de NVP, erkende supervisorencursus.
 • Het voltooien van minimaal 8 supervisiesessies over door betrokkene gegeven supervisie (supervisie-over-supervisie). De supervisie-over-supervisie wordt gegeven door een VPeP-supervisor in de vorm van individuele supervisie van 45 minuten of groepssupervisie (2 tot 6 deelnemers) van 90 minuten.
 • Men kan aan maximaal 3 supervisanten een door de VPeP-erkende supervisie geven zonder al erkend te zijn als supervisor terwijl men bezig is met de supervisie-opleiding of supervisie-over-supervisie.
 • Na beëindiging van de supervisie over de supervisie geeft de supervisor een schriftelijke verklaring af aan de supervisant waarin een oordeel wordt gegeven over het bereikte resultaat. Download hier het formulier eindverklaring leersupervisie.
 • Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.
 • Supervisoren herregistreren zich als lid, conform artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement.
 • Supervisoren, die actief willen blijven na hun pensioengerechtigde leeftijd, moeten zich – om hun erkenning als supervisor te behouden – blijven herregistreren.

Vereisten voor erkenning als leertherapeut

 • De aanvrager is ten minste vijf jaar (gewoon) lid.
 • Het moet aannemelijk zijn dat de aanvrager ten minste 2.400 psychotherapie sessies persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie heeft gedaan in de hoedanigheid van lid VPeP. Bijvoorbeeld door middel van een verklaring van collegae waarmee men samenwerkt of intervisie heeft en die lid zijn van de VPeP.‎
 • De aanvrager dient een schriftelijke aanbeveling met de aanvraag mee te sturen van twee VPeP-supervisoren of VPeP-leden die direct betrokken zijn (geweest) tijdens opleiding en/ of op de werkplek, waaruit blijkt dat zij de competenties van de aanvrager, benodigd om erkend te worden als leertherapeut, onderschrijven.
 • Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.
 • Leertherapeuten herregistreren zich als lid, conform artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement.
 • Leertherapeuten die op het moment dat een herregistratieperiode afloopt 62 jaar of ouder zijn vanaf dat moment vrijgesteld van herregistratie en behouden de erkenning als leertherapeut.

Erkenningen aanvragen

Als je doorklikt kom je bij een aanvraagformulier. Op dit formulier wordt vermeld waar je aan moet voldoen en welke bewijsstukken je moet meesturen.

De behandelkosten van een aanvraag zijn € 90,00. Als je gelijktijdig beide aanvragen doet zijn de kosten € 150,00.

Download hier het formulier eindverklaring leersupervisie dat je bij een aanvraag voor het supervisorschap nodig hebt.