Er zijn verschillende erkenningen die de VPeP toekent.

Als Lid van de VPeP kunt u erkend worden als:

 • VPeP Persoonsgericht-experiëntieel Psychotherapeut
 • VPeP Opleider Psychotherapie
 • VPeP Supervisor Psychotherapie
 • VPeP Leertherapeut Psychotherapie
 • VPeP GZ-psycholoog Persoonsgericht experiëntieel Therapeut
 • VPeP Persoonsgericht-experiëntieel Therapeut
 • VPeP Emotion Focused Psychotherapeut
 • VPeP Emotion-Focused-Therapy Supervisor
 • VPeP GZ-psycholoog Emotion Focused Therapeut
 • VPeP Emotion Focused Therapeut

De behandelkosten van een aanvraag voor erkenning zijn € 90,00. Bij twee gelijktijdige aanvragen zijn de kosten € 150,00.

Vul een aanvraagformulier in om een erkenning aan te vragen.

 

Meer informatie

Lidmaatschap en belangstellend lidmaatschap van de VPeP betekent dat iemand belangstelling heeft voor het persoonsgerichte-experiëntiële gedachtegoed en de daarbij behorende werkwijze. Pesoonsgericht-experiëntiëel wordt vaak ook cliëntgericht genoemd.

Een lid van de VPeP  zorgt dat de deskundigheid op dit gebied actueel blijft door te voldoen aan de nascholingseisen van de VPeP die nodig zijn voor herregistratie van het lidmaatschap.

Een belangstellend lid hoeft niet te voldoen aan deze nascholingseisen. Een belangstellend kan de onderstaande erkenningen niet krijgen.

Voor leden met een BIG-registratie zijn er speciale erkenningen van de VPeP.

 • De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Erkende zorgverleners zijn verplicht zich te registreren in het BIG-register. Zo wordt de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaakt en heeft de cliënt duidelijkheid over de bevoegdheden van een zorgverlener. Registratie van de hulpverlener in het BIG-register is noodzakelijk voor vergoeding van hulp door zorgverzekeraars.
 • VPeP-psychotherapeut of VPeP-gezondheidszorgpsycholoog zijn leden die een door de VPeP erkende opleiding hebben gedaan in persoonsgericht-experiëntiëel werken, bovenop de noodzakelijke specialistische opleidings- en nascholingseisen die er zijn voor het BIG-register als psychotherapeut, klinisch-psycholoog, psychiater en/of gezondheidszorgpsycholoog.
  Deze erkenningen worden door de VPeP namelijk alleen gegeven aan hulpverleners die in het bezit zijn van de vereiste BIG-registratie.
 • Het verschil tussen psychotherapeut, klinisch-psycholoog, en psychiater enerzijds en gezondheidszorgpsycholoog anderzijds is de eerste drie volledig opgeleid zijn als psychotherapeut, terwijl de gezondheidszorgpsycholoog een kortere specialistische opleiding heeft gedaan en beperkter is in de toegestane (korte) werkwijze.
  Hierbij dient vermeld dat veel gezondheidszorgpsychologen extra scholing hebben gedaan e/o in een setting werken waardoor zij in de dagelijkse praktijk ook psychotherapie geven.
 • Aan deze erkenningen kan een Emotion-Focused-Therapy-erkenning toegevoegd worden voor leden die zich hierin gespecialiseerd hebben. Deze leden kan men vinden bij EFT-psychotherapeut. (Bij een gezondheidszorgpsycholoog is dit de erkenning EFT-therapeut.

Voor leden die geen BIG-registratie hebben.

 • Dit zijn leden die geen specialistisch opleiding hebben gedaan voor het BIG-register, maar anderszins opgeleid zijn. Zoals psychologen die zich na het afronden van hun studie (nog) niet verder gespecialiseerd hebben, of coaches of maatschappelijk werkers die niet de vereiste vooropleiding hebben om zich voor het BIG-register te kunnen specialiseren maar zich op andere manieren in het doen van therapie ontwikkeld hebben.
 • Als deze aan door de VPeP erkende opleidingseisen voor persoonsgerichte-experiëntiëel werken voldoen krijgen zij de erkenning VPeP-therapeut.
 • Ook aan deze erkenningen kan een Emotion-Focused-Therapy-erkenning toegevoegd worden voor leden die zich hierin gespecialiseerd hebben. Deze leden kan dan vinden bij EFT-therapeut.