carl rogers oker copy

 

In 1962 werd de Vereniging voor Rogeriaanse Therapie (VRT) opgericht, genoemd naar grondlegger Carl Rogers. Omdat het gedachtegoed zich verder ontwikkelde veranderde de vereniging haar naam in 1996 in Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie. In 2016 kreeg de vereniging haar huidige naam: Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie. De Vereniging telt zo'n 500 leden.

 

Missie

De Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie beoogt een thuisbasis te zijn voor haar leden, haar gedachtegoed uit te dragen en de toepassing van de daarop gebaseerde behandelwijzen te bevorderen.

 

Visie

Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie wil haar missie uitvoeren door:

- Het stimuleren en bewaken van de kwaliteit van de opleiding en (na)scholing in persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie.
- het stimuleren van theorievorming, wetenschappelijk onderzoek en publicaties op het gebied van persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie.
- Het vergroten van bekendheid en herkenbaarheid.

 

Verbondenheid

Het huidig bestuur wil haar doelen graag behalen vanuit onderlinge verbondenheid. Dit zien we onder andere terug in:

- Interessante webinars en regiobijeenkomsten op locatie
- Een jaarlijks congres
- Het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen, het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie dat viermaal per jaar verschijnt
- P3NL, waarin VPeP als één van 12 verenigingen samenwerkt voor zaken die ons allen aangaan, zoals bekostiging, ROM’ en en de jeugd-ggz.
- het samenwerken in internationaal verband, Europees en wereldwijd

Klik hier voor meer informatie over de ontwikkeling van ons gedachtegoed.

Klik hier voor meer informatie over Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie.