Aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (PPW) van de KU Leuven is een voltijdse functie UD/UHD of Hoogleraar vacant bij de onderzoeksgroep Klinische Psychologie. De opdracht omvat academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening.

Het onderzoek richt zich bij voorkeur op existentiële thema’s binnen psychopathologie en/of psychologische interventies vanuit een humanistisch- experiëntiële benadering in de verschillende lijnen van de geestelijke gezondheidszorg.

De VPeP ziet dit als een erg positieve ontwikkeling in Leuven!

Klik hier voor meer informatie.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/03/2018 via de online sollicitatietoepassing.

De privacywet AVG gaat per 25 mei 2018 van kracht.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens gaat over in de nieuwe Europese wet: Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). En dat heeft gevolgen voor iedereen die met persoonlijke gegevens van anderen te maken heeft: van autobedrijf tot psycholoog en netwerkbeheerder tot loodgieter. Om te zorgen dat alles is gedekt om de wet correct na te leven, biedt P3NL aan de leden van alle bij haar aangesloten verenigingen hiervoor een praktische ondersteuning. Deze nieuwe privacywet vraagt het nodige van verenigingen maar ook van leden: iedereen moet namelijk kunnen aantonen er alles aan gedaan te hebben om persoonsgegevens van cliënten veilig te beheren. Contracten, ICT, interne procedures en verantwoordelijkheden moeten worden aangepast en vastgelegd. Dat is een hoop werk. Het is niet leuk, maar wel noodzakelijk. Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk als er iets fout gaat. De boetes zijn hoog.

AVG-programma

De Stichting AVG voor Verenigingen heeft een programma ontwikkeld waarin alle noodzakelijk vijftien stappen worden doorlopen om te controleren of de professional voldoet aan de wet. Wie alle stappen doorloopt en de instructies opvolgt, ontvangt op het eind een verklaring waarmee de professional verklaart ‘AVG-proof’ te zijn.

Alle leden van de lidverenigingen van P3NL kunnen zich via de website van P3NL aanmelden voor gebruik van het AVG-stappenplan. Voor een bedrag van 25 euro kan men gedurende 1 jaar gebruik maken van het programma waarmee een degelijke controle kan worden uitgevoerd op alle stappen die nodig zijn om aan de nieuwe wet te voldoen. Hier kunt u zich aanmelden.

Het bestuur van de WAPCEPC (World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counseling) zoekt een nieuwe redacteur persoonsgerichte en experiëntiële psychotherapieën. De nieuwe redacteur zal samenwerken met de zittende redacteuren: David Murphy en Jeffrey Cornelius-White.

De criteria en de selectieprocedure voor een nieuwe PCEP-redacteur zijn door het bestuur en de redacteuren overeengekomen tijdens een vergadering op 29 juni 2010 . De criteria en procedure zijn hier te vinden op de WAPCEPC-website.

Het publiceren van het PCEP-tijdschrift is een belangrijk onderdeel van het ondersteunen en promoten van het werk van persoonsgerichte experiëntiële therapeuten over de hele wereld. We verwelkomen alle kandidaten die kunnen aantonen dat ze voldoen aan de criteria voor de rol van PCEP-editor. Deel deze informatie alstublieft met uw collega's.

Kandidaten kunnen hun C.V. (met voldoende informatie om te laten zien hoe je aan de vastgestelde criteria voldoet) voor 28 februari 2018 verzenden aan Dr. David Murphy op het volgende e-mailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

pcecongres2018Het 13e PCE wereldcongres zal plaatsvinden van zondag 8 juli 2018 tot en met donderdag 12 juli 2018 in het prachtige Wenen! De titel van het congres is: Facilitating Hope – Personal and Societal Challenges.

Naast een tweedaags pre-conferentie programma vinden er tijdens het congres 4 plenaire lezingen plaats door Peter Schmid, Maureen O’ Hara, Suzanne Keys en Bernie Sanders over het thema hoop in relatie tot het cliëntgerichte gedachtegoed. Tevens zijn er meerdere semi-plenaire lezingen door onder andere Art Bohart, Robert Elliot en Ton Coffeng van de VPEP, waarin zij hun eigen expertise verbinden met het thema hoop in psychotherapie.

Naast lezingen en workshops zijn er ook diverse reflectie en encountergroepen tijdens dit congres. De organisatie ligt in handen van de Oostenrijkse AG-IPS en OEGWG, twee cliëntgerichte trainingsinstituten, en het congres wordt geïnitieerd vanuit de WAPCEPC, de wereld associatie voor persoonsgerichte en experientiële psychotherapie. Tijdens dit congres zullen tevens de tweejaarlijkse ledenvergaderingen van de WAPCEPC en PCE Europe plaatsvinden, waar we als VPEP ook inbreng en stemrecht hebben. Al met al een mooie gelegenheid om zowel geïnformeerd te worden over nieuwe ontwikkelingen binnen het cliëntgerichte gedachtegoed als ook op een informele wijze contacten op te doen met internationale collega’s.

Het is nog mogelijk tot 31 maart 2018 om zelf een abstract in te dienen als je je eigen ervaringen en kennis wil delen met collega’s.

Van harte aanbevolen, en mocht je willen inschrijven of een presentatie verzorgen, dan vind je meer informatie op onderstaande links:

http://www.pce2018.com/en/home/

http://www.pce2018.com/en/conference/forms-of-presentation

 

 

ifpcongres

Van 7 tot en met 9 juni 2018 organiseert de NVP namens de International Federation for Psychotherapy (IFP) in Amsterdam een wereldcongres met als titel: ‘Psychotherapy, stronger through diversity’. Onder andere Leslie Greenberg zal een van de sprekers zijn. U kunt uw workshop of onderzoeksposter nog tot en met 10 februari 2018 indienen. Klik hier voor meer informatie.

Binnen de geestelijke gezondheidszorg bestaat er veel onduidelijkheid omtrent behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen, en hierdoor wordt het beschikbare aanbod aan effectieve behandelingen niet volledig benut. P3NL, de overkoepelende federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen, heeft dit al meerdere malen aangekaart via verschillende kanalen, en blijft zich inzetten voor meer duidelijkheid.

P3NL wil graag dat er een einde komt aan de huidige situatie waarin bewezen effectieve behandelingen niet in aanmerking komen voor vergoeding, terwijl niet bewezen behandelingen wel vergoed worden.

Namens haar leden zou P3NL graag meer duidelijkheid zien omtrent de vergoeding van interventies:

  • die aantoonbaar effectief zijn;
  • die gebaseerd zijn op evidence based handelen;
  • waarvan de kwaliteit van de zorgverleners geborgd is via bijvoorbeeld een beroepsregistratie.

Persoonsgerichte psychotherapie, zoals aangeboden door psychotherapeuten die zijn aangesloten bij de VPeP, is aantoonbaar effectief en evidence based.

Andere behandelingen waarvoor dit relevant is zijn bijvoorbeeld systeemtherapie en seksuologie.

P3NL heeft daarom twee brieven opgesteld waarin hiervoor – naast andere knelpunten in de GGZ – aandacht wordt gevraagd. Eén brief is verstuurd aan de Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer, en één aan het Zorginstituut Nederland.

De VPeP staat volledig achter het streven van P3NL om duidelijkheid omtrent vergoedingen van behandelingen te bevorderen en om vergoeding voor behandelingen die bewezen effectief zijn, waaronder persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie, veilig te stellen.

tpeplogo

Het tijdschrift is het kloppend hart van beide verenigingen, de VPEP en de VVCEPC en weerspiegelt hoe levend het gedachtegoed van de persoonsgerichte experiëntiële benadering is. Naast meer theoretisch ingestoken artikelen verschijnen er bijdragen waarin het ambacht van de clinicus centraal staat. In elk nummer verschijnen er congresverslagen en boekbesprekingen. Ook wordt in elk nummer een research-artikel besproken en toegelicht.

Inzendingen in al deze rubrieken zijn welkom!

  • Houd je je bezig met een (deel)onderwerp dat aandacht verdient?
  • Heb je een interessant congres bezocht of ben je van plan dat te doen?
  • Heb je een boek gelezen dat relevant is voor onze lezers? Of zag je dat aangekondigd?
  • Heb je een research-artikel gelezen dat een breder publiek verdient?

Neem gerust contact met ons op om je idee voor te leggen.Bekijk ook ‘richtlijnen voor auteurs’ die je al op weg kunnen helpen, www.tpep.nl/richtlijnen  

Mail met je ideeën en/of voorstellen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.