We kunnen terugkijken op een geslaagd VPeP congres in 2019!

Het was een prachtige dag met mooie lezingen en workshops en veel fijne ontmoetingen, met meer dan 150 bezoekers en een goed bezochte ledenvergadering.

Een uitgebreid verslag volgt binnenkort in het Tijdschrift (tPeP.nl). Meer informatie over het programma is hier te lezen.

Hartelijk dank aan de congrescommissie en iedereen die aan het congres heeft meegewerkt of deelgenomen!

publiek copy
bl copy

Op 28 februari 2019 is de Generieke Module Psychotherapie gepubliceerd. De module beoogt duidelijkheid te bieden aan patiënten en professionals over wat psychotherapie is en beschrijft de kwaliteitscriteria, waaraan inhoud en organisatie van psychotherapie moeten voldoen. Hierbij zijn het perspectief van de patiënt en de bevoegd- en bekwaamheid van de behandelaar belangrijke uitgangspunten. De Generieke module Psychotherapie is te vinden op de ggz-standaarden website.

tpep cover 57 1

Nummer 1, 2019 van het Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie staat online!

Dit is het tweede themanummer over de erfenis van Eugene Gendlin, één van de 'founding fathers' van de Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie.

Over o.a. de joodse roots van het focussen en het systematisch aanleren van focussen bij diverse cliëntenpopulaties.

Ga naar het tijdschrift Persoons­gerichte experiëntiële Psychotherapie om dit bijzondere themanummer te lezen.

rouwkaartMB

Ons bereikte het droevige bericht dat Marijke Baljon, werkzaam als psychotherapeut te Groningen, donderdag 21 februari 2019 is overleden. Ze was sinds najaar 2017 ziek en is 70 jaar geworden. Tot 2009 werkte zij binnen het Topreferent Traumacentrum te Assen; daarna heeft zij haar werkzaamheden in eigen praktijk als psychotherapeut, leertherapeut en supervisor uitgebreid.

Marijke was een zeer gewaardeerd lid en onder een aantal jaren voorzitter van onze vereniging. Zij heeft bovendien vele jaren een waardevolle en actieve bijdrage geleverd aan de vereniging. Onder andere verzorgde ze Regio-bijeenkomsten in Noord-Nederland en produceerde de afgelopen 20 jaar vrijwel jaarlijks een publicatie in ons tijdschrift. In de afgelopen jaren publiceerde ze twee boeken, samen met enkele collega's; één over persoonsgerichte psychotherapie (Baljon, Pool, Takens, 2015) en één over trauma-behandeling (Baljon, Geuzinge, 2017). 

Daarnaast verzorgde ze binnen PPO-Groningen de afgelopen 20 jaar, samen met enkele collega's, onderwijs over Persoonsgerichte Psychotherapie ten behoeve van de opleidingen voor GZ-psychologen, Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen. Ook organiseerde ze sinds 2008 de opleiding tot Persoonsgericht Supervisor in Groningen (samen met Grieteke Pool, die deze organisatie nu zal overnemen), en nam ze deel aan de Supervisorencommissie van de NVP.

Wij zijn als bestuur dankbaar voor wat zij voor ons en ons gedachtegoed heeft betekend. We wensen haar familie veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

stars

De VPeP wenst iedereen veel empathie, zelf-actualisatie en verbinding in het nieuwe jaar!

tpep cover 400

Nummer 4, 2018 van het Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie staat online!

Dit is het eerste themanummer over de erfenis van Eugene Gendlin met daarin onder andere artikelen over de filosofie, de wetenschap en de praktijk van Gendlin's gedachtegoed en de verdere evolutie ervan.

Ga naar het tijdschrift Persoons­gerichte experiëntiële Psychotherapie om dit bijzondere themanummer te lezen.

congresgeentekst

De inschrijving voor het VPeP congres dat op 24 mei 2019 zal plaatsvinden in Burgers Zoo te Arnhem is geopend! 

Titel: (G)een brug te ver!

Een wandeling óp en buiten de persoonsgerichte en experiëntiële paden.

Programma:

Na een letterlijk experiëntiële intro van het congres, zullen een tweetal sprekers het ochtendprogramma verzorgen. Ann Weiser-Cornell (USA) zal een plenaire lezing houden rondom het thema “focusing”. Verder zal Nele Stinckens (BE) zal de tweede lezing verzorgen. Na een uitgebreide lunch zal het congres vervolgd worden met een middagprogramma met workshops, waarin u de kans krijgt om te voelen, te beleven en 'be-lijven'.

Meer informatie vindt u hier

Details volgen binnenkort hier op de website en in onze nieuwsbrief!

Schrijf u nu in voor het congres!

tpep cover 400

In elk nummer van het tijdschrift Persoons­gerichte experiëntiële Psychotherapie zijn er enkele artikelen vrij toegankelijk en dus door iedereen gratis te lezen. Ook voor geintereseerden die niet lid of abonnee zijn is het tijdschrift dus een goede bron voor meer verdiepende informatie over Persoonsgerichtte experiëntiële Psychotherapie.

Ook in het recent uitgekomen derde nummer van 2018 enkele vrij toegankelijke artikelen:

'TAE - Thinking At The Edge' - Een artikel over de door Gendlin ontwikkelde techniek om onze innerlijk gevoelde kennis uit te drukken. 

En congresverslagen over het congres ''Doodswensen en de Psycholoog – stof tot reflectie' en het congres 'Existentie en Zingeving in de GGZ, op zoek naar nieuwe benaderingen'.