tpep cover

In elk nummervan het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie zijn er enkele artikelen vrij toegankelijk en dus door iedereen gratis te lezen. Ook voor geintereseerden die niet lid of abonnee zijn is het tijdschrift dus een goede bron voor meer verdiepende informatie over Persoonsgerichtte experiëntiële Psychotherapie.

Zie bijvoorbeeld het volgende artikel over het model van emotionele verwerking dat voortkomt uit onderzoek binnen Emotion Focussed Therapie en dat de therapeut een ‘routekaart’ van een productief therapeutisch proces kan bieden.

Het sequentiële model van emotionele verwerking: hoe cliënten emotie veranderen met emotie. 

Les Greenberg, grondlegger van Emotion Focused Therapy, was in juni op het internationale congres van de International Federation of Psychotherapy in Amsterdam. Binnenkort kunt u een verslag lezen van het congres in het volgende nummer van het tijdschrift Persoonsgerichte experientiele Psychotherapie.

Hier alvast een paar foto's, meer op de TPeP Twitter.

vanaerschot greenberg

 

tpeplogo

Al jaren kent Nederland een toename in de toepassing van euthanasie in geval van ernstig lichamelijk of psychisch lijden, en euthanasie is een controversieel onderwerp in de samenleving. Hoe staan psychotherapeuten in deze discussie?  

Lies Bruggeman en Paul Sanders schreven over dit onderwerp in het meest recente nummer van het Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie. Lees hier het vrij toegankelijke opiniestuk: Huiver en ontvankelijkheid; hoe stellen wij ons als psycholoog/psychotherapeut op in het debat over euthanasie en voltooid leven?'

Op vrijdag 1 juni organiseert het NIP ook een studiemiddag over dit onderwerp.

beroepscode

De NVP heeft een nieuwe Beroepscode voor psychotherapeuten uitgebracht. Deze geldt vanaf 1 mei 2018 voor alle psychotherapeuten.

De nieuwe beroepscode betreft een actualisatie van de code uit 2007. Een aanpassing van de beroepscode uit 2007 was noodzakelijk gezien de ontwikkelingen in het gezondheidsrecht en de daarmee samenhangende jurisprudentie.

Kijk voor meer informatie op de NVP website.

Lees hier de beroepscode.

kompas

Op 1 juni 2018 organiseert de VVCEPC in samenwerking met Focussen Vlaanderen ter ere van Eugene Gendlin haar Junidag, met als titel: Focusing als innerlijk kompas: Gendlin & beyond.

In de voormiddag zijn er plenaire lezingen die verzorgd zullen worden door Mia Leijssen, Frans Depestele en Siebrecht Vanhooren.

In de namiddag is er keuze uit 12 verschillende parallelsessies door Dion Van Werde, Tine Swyngedouw, Ann Van Riet, Erwin Vlerick, Gerke Verthriest, Claude Missiaen, Chris Vandeveire, Karel Binon, Gerd Parquin, Lara Peumans, Katrijn Van Loock, Bie Draulans en Joke Van Hoeck.

Meer info over alle plenaire lezingen en parallelsessies vind u op www.vvcepc.be of www.focussenvlaanderen.be

 Lokatie:  Provinciehuis Leuven: naast station Leuven, Belgie.

De VPeP accrediteerd de dag met 2 punten.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

  

zin3

 
Op 14 juni vind in Utrecht het Congres "Existentie en Zingeving in de GGZ, op zoek naar nieuwe benaderingen" plaats.

Tijdens deze dag wordt in een reeks lezingen een pleidooi gehouden voor het integraal betrekken van de zingevende en existentiële dimensie in het professionele handelen in de GGZ, en wel voor alle cliënten die in zorg en behandeling zijn. 

Er wordt verkend op welke wijze we invulling zouden kunnen geven aan deze opdracht, in generalistische zin én in specifieke situaties die een bijzonder appél op ons doen daar waar het deze existentiële dimensie betreft.

Klik hier voor meer informatie over het congres.

Les Greenberg, grondlegger van Emotion Focused Therapy, komt naar Amsterdam in juni op het internationale congres van de International Federation of Psychotherapy.

Zie de congres website.

wapcepcAls je het inspirerend vindt om als eerste op de hoogte te zijn van, en mee te denken over, ontwikkelingen binnen de persoonsgerichte en experiëntiële psychotherapie, om samen te werken met collega’s op internationaal niveau, en als je daarvoor twee uur per week kunt vrij maken, dan is een nominatie voor het bestuurslidmaatschap van de World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC) wellicht iets voor jou! De WAPCEPC zoekt collega’s die zich kandidaat willen stellen voor het nieuwe bestuur in de periode van 2018-2020!

Klik hier voor meer informatie over de taken.

Mocht je interesse hebben kun je jezelf nomineren voor de verkiezing van het nieuwe WAPCEPC bestuur dat plaatsvindt tijdens het PCE congres in Wenen in juli 2018, via het aanmeldformulier.

Of kijk voor meer informatie op de WAPCEPC website.