Manu Dehouck

dankkaart

Werkbegeleider, leermeester, inspirator, dierbare collega maar bovenal iemand met een groot en gul hart.

Begin februari kregen wij bericht dat Manu Dehouck is overleden. Eigenlijk willen we zeggen ‘onze Manu’ want Manu heeft veel betekend voor de VPeP.

Zo is hij jaren actief geweest in regio commissie Zuid Oost Brabant waar Manu gezien werd als een zeer ervaren collega en betrokken man. Hij had er plezier in om contact te maken met mensen die werden uitgenodigd voor een avondlezing of workshopdag. Met zijn integere manier van doen heeft hij zo menigeen verleid en geïnspireerd tot het persoonsgericht werken. Hij kon een speelse lichtheid hebben in vergaderingen en informele ontmoetingen, maar ook een vastberaden duidelijke visie op de koers van de regio-commissie alsook voor het verenigingswerk.

Manu hield zich verder bezig met focusing, was actief in het verspreiden van het werk van de Duitse collega Sachse en heeft in de jaren ’70 samen met een collega de basis gelegd van wat nu nog altijd de geestelijke gezondheidszorg voor adolescenten in Den Bosch is; laagdrempelige zorg, dichtbij jongeren.

Zijn hart was de zwakke plek in de krachtige man die hij was. Maar bovenal was zijn hart zijn kracht. In de spreekkamer was hij een goed onderlegde cliëntgerichte therapeut en groepspsychotherapeut, maar vooral een warm mens. Als geen ander kon hij verbinding maken met zijn cliënten door zijn authentieke en onvoorwaardelijke attitude. Hij schuwde zijn eigen kwetsbaarheid niet en wist hierdoor kwetsbaarheid als kracht uit te dragen.

De vereniging verliest in Manu een actief en betrokken lid die menigeen heeft geïnspireerd. Onze gedachten gaan uit naar de familie van Manu waaronder zijn vrouw Mimi Dehouck.

Zingeving is een belangrijke drijfveer in een mensenleven en een basis voor ons welzijn. In therapie blijkt het echter nog te vaak een onderbelicht thema te zijn, en er is behoefte aan ondersteuning middels handvatten en een gezamenlijke visie voor hulpverleners in de ggz. 

Akwa GGZ start met de ontwikkeling van een nieuwe multidisciplinaire generieke module over zingeving, spiritualiteit en psychische hulpverlening. Deze zal aanbevelingen bevatten voor de zorg aan alle patiënten met psychische klachten die zingevings- en spirituele vragen en/of problemen ervaren.
In de afgelopen maand zijn middels een enquête ervaringen en wensen geïnventariseerd van cliënten, naasten en hulpverleners. 

Corinne Limbeek neemt namens de VPeP plaats in de werkgroep voor het ontwikkelen van de module. 

Kijk voor meer informatie op de website van Akwa GGZ

Het webinar over feedbackgericht werken met behulp van QIT online van 9 december jl. werd goed bezocht, daarom hebben we meteen een datum gezocht om hier een vervolg  aan te geven!

Woensdag 10 februari 2021
19:00- 21:00 uur (online)
Ga naar naar de website voor verdere informatie en schrijf je in.

In dit komende webinar gaan Nele Stinckens en Claude Missiaen op een concrete en interactieve manier aan de slag en zullen onderstaande aspecten aan bod komen:

  • Hoe installeer je een waardevolle feedbackcultuur?
  • Op welke manier introduceer je het werken met feedback bij je cliënten?
  • Welke processignalen vragen aandacht?
  • Hoe koppel je feedback op een helpende manier terug?

Het is niet nodig het voorgaande webinar te hebben gevolgd; ook dan kun je gewoon deelnemen. Ook niet-leden van de VPeP zijn uiteraard welkom. 
Er zal accreditatie worden aangevraagd bij de FGzPt. De VPeP kent voor het webinar 1 herregistratie-punt toe. 

www.aanmelder.nl/qit-online

logo tagline color transp bg  logo vpep

 

 

 

 

In de goed bezochte online ledenvergadering d.d. 1 december jl. is besloten de inrichting van de lidmaatschappen met ingang van komend jaar te herzien.

De opleidingsroute die tot nu toe gevolgd moest worden om erkend VPeP-(psycho)therapeut te worden gaat gelden voor het lidmaatschap. Het lidmaatschap ‘nieuwe stijl’ van de VPeP krijgt hierdoor meer gewicht. De aparte erkenning komt te vervallen; een lid van de VPeP is in de nieuwe situatie per definitie een erkend lid.

Hiermee komt de VPeP in lijn met wat bij de diverse specialistische verenigingen en registers gebruikelijk is en sorteren we voor op de ontwikkelingen in de beroepenstructuur binnen de GGZ. Het komende jaar wordt een overgangsjaar; eind 2021 moet de nieuwe structuur haar beslag hebben gekregen. 

Een actueel overzicht met voorbeelden van scholing die past binnen de opleidingsroute tot lidmaatschap vindt u hier.

Binnenkort meer informatie hier op de website.

Psychotherapeuten, psychologen, psychiaters en andere hulpverleners binnen het GGZ werkveld kunnen hun werkzaamheden voortzetten. 

Vector of Coronavirus 2019-nCoV and Virus background with disease cells.COVID-19 Corona virus outbreaking and Pandemic medical health risk concept.Vector illustration eps 10In de richtlijn GGZ en Corona staat geschreven:
"Alle (zorg-)professionals die binnen deze instellingen en praktijken werken, vallen onder de categorie cruciale beroepen. Landelijke beleidsregels over bijvoorbeeld thuiswerken gelden in principe niet voor hen. Het streven is dat de reguliere zorg, binnen alle geldende kaders en beperkingen, zoveel mogelijk wordt voortgezet."

De volledige richtlijn is hier te vinden: 
https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/inleiding/inleiding

De richtlijn is met oog voor de cliënt en voor de noodzaak van voortzetting van het behandelproces opgesteld, en wordt steeds opnieuw bijgesteld waar nodig en mogelijk. 

Op Rijksoverheid.nl staat geschreven:
"Ook tijdens de uitbraak van het coronavirus gaan behandelingen in de GGZ zoveel mogelijk door: face-to-face, digitaal of een combinatie van beiden. Mensen die psychisch kwetsbaar zijn, worden extra hard getroffen als zij hun dierbaren niet meer kunnen zien. Daarom is bezoek in de GGZ zonder voorwaarden mogelijk. Er zal altijd sprake zijn van maatwerk omdat bij sommige doelgroepen, afdelingen en instellingen het risico groter is dan bij andere."
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/geestelijke-gezondheidszorg-ggz

 

Basiscursussen Persoonsgerichte Experientiele Psychotherapie dit najaar bij RINO’s Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en ‘De Nieuwe Praktijk’ Rotterdam.

Momenteel zijn bij de RINO’s in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, en tevens bij ‘De Nieuwe Praktijk’ te Rotterdam, de voorbereidingen gaande voor het aanbieden van een Basiscursus Persoonsgerichte Experientiele Psychotherapie. De planning is dat deze in najaar 2021 of eventueel begin 2022 gegeven worden. Deze cursus vormt onderdeel van de route tot lidmaatschap van de VPeP en is bedoeld voor geïnteresseerden in het persoonsgerichte experientiele gedachtengoed.

Nadere informatie volgt via deze site. Voor wie nu alvast nadere informatie wil: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

NIP, NVGzP en NVP adviseren: één breed BIG-basisberoep en twee specialismen

Op 26 oktober hebben NIP, NVGzP en NVP het ‘advies beroepenstructuur psychologische zorg’ aangeboden aan Minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport. P3NL en LVVP namen ook deel aan de stuurgroep, vanwege de landelijke bestuurlijke inbedding van dit project. Het uiteindelijke advies is ondertekend door NIP, NVGzP en NVP.

Dagblad Trouw is in gesprek gegaan met de voorzitters van het NIP (Hans de Veen), de NVP (Kirsten Hauber) en de NVGzP (Rudolf Ponds). Lees het artikel hier.

Lees het definitieve advies.

congres2020aankondiging1

Op woensdagavond 18 november j.l verzorgde regiecommissie Utrecht een online bijeenkomst over Emotion Focused Therapy en Schema Focused Therapy. De avond werd door de kijkers zeer gewaardeerd.

Je kunt het in z’n geheel hier terugkijken.