Hieronder vindt u meer informatie over het Europese netwerk en het instellen van certificaten voor therapeuten, trainers en organisaties.

Het doel van PCE Europe (voorheen NEAPCEPC), opgericht in 1998 te Luxemburg, is om een Europees forum te zijn voor die professionals in wetenschap en praktijk die:
• het primaire belang van de therapeutische relatie in psychotherapie en counseling onderschrijven
• in het therapeutische werk de zelf actualisatie van de cliënt en diens fenomenologische wereld centraal stellen
• de therapeutische basiscondities volgens Carl Rogers integreren in hun werk
• de cliënt en de therapeut als persoon willen begrijpen, die op hetzelfde moment individuen zijn die in relatie staan tot anderen, hun omgeving en culturen
• Zich openstellen voor de verdere uitwerking van de persoonsgerichte en experientiële theorie vanuit huidige en toekomstig ontwikkelingen in praktijk en onderzoek

PCE Europe (website) wil organisaties en individuen ondersteunen om het persoonsgerichte gedachtegoed te verspreiden door het bevorderen van samenwerking. Dit om de positionering in de gezondheidszorg, sociale verzekeringen, onderwijs en onderzoek in geheel Europa te faciliteren. PCE certificaten zijn ontwikkeld om dit proces te ondersteunen, ook wel genaamd: 'The European Certificate for Person-Centred and Experiential Psychotherapy and Counselling'.
Voordelen van een PCE certificaat zijn:
• Uw naam en kwalificatiegegevens worden vermeld op de PCE website
• Cliënten en andere belanghebbenden kunnen gekwalificeerde organisaties, therapeuten en trainers digitaal vinden overal in Europa
• Internationale impact vergroten van de persoonsgerichte benadering en werkwijze
• Vergroten van de mobiliteit in Europa
• Trainers krijgen de gelegenheid om hun workshops online te presenteren

Sinds 2010 is het mogelijk om een PCE certificaat aan te vragen via de website, door trainingsorganisaties (bijv. de VPeP), therapeuten en trainers, die deel uitmaken van een lid organisatie van PCE Europe. Een lid-VPeP-psychotherapeut kan hiervoor een certificaat aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons secretariaat. 

Door verschillen in regulering tussen de Europese landen, zijn er verschillende certificaten ingesteld: voor organisaties, trainers, psychotherapeuten, counselors en psychotherapeuten/ counselors. Verder wordt er bij psychotherapeuten en counselors nog een onderverdeling gemaakt tussen hen die wel en geen nationale erkenning hebben. De kosten zijn 150 euro voor organisaties, 100 euro voor trainers en 50 euro voor psychotherapeuten en counselors.

De procedure is als volgt: na het invullen van het aanmeldformulier en de elektronische betaling op de website, wordt de aanvraag in behandeling genomen door de certificaat commissie, die de aanvraag binnen 6-8 weken zal beoordelen. Bij onduidelijkheden over voldoen aan de voorwaarden wordt met u of met de VPeP contact opgenomen. Indien het certificaat wordt toegekend, dan zult u een door de voorzitter van PCE Europe ondertekend papieren certificaat ontvangen.