Cover TPePHet Tijd­schrift Persoons­gerichte experiën­tiële Psycho­therapie (tPeP) is het tijdschrift van zowel de Nederlandse Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie als de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie en verschijnt vier keer per jaar. Leden van de VPeP ontvangen het Tijdschrift gratis. Niet-leden kunnen zich voor 54 euro per jaar bij de uitgever van het Tijdschrift abonneren. Een instellingsabonnement kost 85 euro per jaar. Losse nummers kosten 16 euro.

Leden hebben de optie om het tijdschrift uitsluitend digitaal te ontvangen en kunnen dit kenbaar maken via het wijzigingsformulier.

Klik hier om naar de website van het tijdschrift te gaan.