Algemeen Bestuur

mw drs J.M. Becking, voorzitter
mw drs K. Copier, algemeen bestuurslid
mw drs C.A. ten Kate, algemeen bestuurslid
mw drs C. Nocera, secretaris
mw drs M.L.B. Verheul, penningmeester

mw M.W.M. Aarsman, secretariaatsmedewerker
dhr drs T. Segeren, bestuursondersteuner

Commissie Beroep en Bemiddeling

dhr drs A. Korving
mw drs M. Verkade
mw drs M. Blocks

Kascontrolecommissie

mw drs M.J.G. Sanders
dhr drs J.A.M. Verschuur

Contactpersoon voor PCE en WAPCEPC

mw dr A.A. Timmerman

Accreditatie/erkenning/herregistratie

mw drs K. Copier

Regiocoördinatoren

Regio Noord
Grada de Bakker  
Marion Verkade  

Regio Limburg
Andrea Smits
Claudia Mordang
Ellen Vader

Regio Oost
Ynke van Zuidam
Iris Kleine Schaars
Joop Verschuur 
Sarah Loipner

Regio Zuid-Holland
Anja Tavenier
Coriene ten Kate
Caroline Nocera

Regio Noord-Holland
Roelf-Jan Takens 
Carla Welink
Anneke Smits  

Regio Utrecht
Pieter de Jong  
Jasper Wiebenga 
Nicola Bogaarts 
Rien Bakker

Redactie Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie

mw drs M.L.B. Verheul
mw drs R. Geuzinge
mw drs A. Afschrift
mw drs S. Vandepitte
dhr drs Á. Süle, hoofdredacteur