Algemeen Bestuur

dhr P. de Jong, voorzitter
mw drs C. Nocera, secretaris
mw drs M.L.B. Verheul, penningmeester
mw drs S.K. Loipner, algemeen bestuurslid
mw drs K. Copier, algemeen bestuurslid

dhr drs T. Segeren, bestuursondersteuner
mw M.W.M. Aarsman, secretariaatsmedewerker

 

Kascontrolecommissie

mw drs M. Blocks
mw drs J.M. Becking

Contactpersoon voor PCE en WAPCEPC

mw dr A.A. Timmerman

Accreditatie/erkenning/herregistratie

dhr drs J.A.M. Verschuur
mw drs K. Copier

Regiocoördinatoren

Regio Noord
Grada de Bakker  
Marion Verkade  

Regio Limburg
Andrea Smits
Claudia Mordang
Ellen Vader

Regio Oost
Ynke van Zuidam
Iris Kleine Schaars
Joop Verschuur 
Sarah Loipner

Regio Zuid-Holland
Anja Tavenier
Coriene ten Kate
Caroline Nocera

Regio Noord-Holland
Roelf-Jan Takens 
Carla Welink
Anneke Smits  

Regio Utrecht
Pieter de Jong  
Jasper Wiebenga 
Nicola Bogaarts 
Rien Bakker

Redactie Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie

mw drs M.L.B. Verheul
mw drs R. Geuzinge
mw drs A. Afschrift
dhr drs Á. Süle, hoofdredacteur