Herregistratie voor VPeP-supervisoren

Actieve VPeP-supervisoren moeten, naast hun herregistratie als VPeP-lid, ook laten zien dat men zijn of haar specifieke vaardigheden als supervisor onderhoudt. De VPeP sluit hierbij aan bij de eisen voor het NVP-supervisorenregister.

Per periode van vijf jaar dienen supervisoren te voldoen aan drie eisen:

1. Men onderhoudt de BIG-registratie als psychotherapeut, psychiater, klinisch psycholoog of gz-psycholoog
2. Men geeft minimaal 50 supervisies van 45 minuten aan ten minste twee supervisanten (aan te tonen door een per supervisant in te vullen supervisieverklaring).
3. Men neemt deel aan minimaal één van de volgende activiteiten die gericht zijn op deskundigheidsbevordering:

  • bij- en nascholing op het gebied van supervisie, minimaal twee dagdelen per vijf jaar, óf
  • het geven van scholing (minimaal twee dagdelen per vijf jaar) over supervisie, óf
  • minimaal tien intervisiebijeenkomsten per vijf jaar, gericht op het geven van supervisie, met andere geregistreerde supervisoren, óf
  • andere activiteiten op het terrein van supervisie (bijv. schrijven van artikelen). Dit is ter beoordeling van het bestuur.

Degenen die ingeschreven staan in het Supervisorenregister van de NVP voldoen al aan deze eisen.

De NVP organiseert nascholingsdagen voor supervisoren.
Ook de VPeP is bezig nascholing voor supervisoren te organiseren zodat er voldoende aanbod zal zijn.

 

Herregistratie als lid voor VPeP-supervisoren

Supervisoren herregistreren zich als lid zo lang men als supervisor actief is, d.w.z. men haalt per vijf jaar 30 herregistratiepunten.

Supervisoren die actief willen blijven na hun pensioengerechtigde leeftijd moeten zich blijven herregistreren. Een uitzondering wordt gemaakt voor supervisoren die in 2022 al vrijstelling hadden: zij blijven vrijgesteld van herregistratie, maar moeten wél aan bovenstaande herregistratie-eisen voor supervisoren voldoen.