Vergoeding van psychotherapie en gezondheidszorgpsychologie (BIG-geregistreerde hulpverlening)

Psychotherapie en gz-hulp zitten in de basisverzekering, maar de (mate van) vergoedingen zijn elk jaar aan veranderingen onderhevig, afhankelijk van telkens weer andere regels, contracten en budgetten. Dit wordt bepaald door de overheid en zorgverzekeraars. Therapeuten kunnen er ook voor kiezen zonder contracten te werken. Dan wordt therapie vergoed als u een restitutiepolis heeft en deels als u een naturapolis heeft. Meer informatie hierover vindt u op de website de contractvrije psycholoog.

Vergoeding therapie (niet BIG-geregistreerde hulpverlening)

Er zijn sommige aanvullende verzekeringen die deze hulp onder bepaalde voorwaarden vergoeden, meestal is dit voor eigen rekening. 

U moet dus bij de psychotherapeut/gz-psycholoog/therapeut van uw keuze navragen hoe het zit met de kosten en/of dit op diens website opzoeken. Meestal is er ook de mogelijkheid om zelf te betalen.