Algemeen

Lidmaatschap van de VPeP betekent dat iemand belangstelling heeft voor het cliëntgerichte gedachtegoed en zorgt dat deze deskundigheid  actueel blijft door te voldoen aan de herregistratie eisen van de VPeP. De speciale erkenningen als VPeP-psychotherapeut of VPeP-gezondheidszorgpsycholoog zijn voor die leden die een door de VPeP erkende opleiding hebben gedaan in cliëntgericht werken, naast de noodzakelijke opleidingen en herregistratie eisen die er zijn voor het BIG-register. Deze erkenningen worden door de VPeP namelijk alleen gegeven aan hulpverleners die in het bezit zijn van de vereiste BIG-registratie.

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Erkende zorgverleners zijn verplicht zich te registreren in het BIG-register. Zo wordt de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaakt en heeft de cliënt duidelijkheid over de bevoegdheden van een zorgverlener. Registratie van de hulpverlener in het BIG-register is noodzakelijk voor vergoeding van hulp door zorgverzekeraars.

Vergoeding van psychotherapie en gezondheidszorgpsychologie (BIG-geregistreerde hulpverlening)

Psychotherapie en gz-hulp zitten in de basisverzekering, maar de (mate van) vergoedingen zijn elk jaar aan veranderingen onderhevig, afhankelijk van telkens weer andere regels, contracten en budgetten. Dit wordt bepaald door de overheid en zorgverzekeraars. Therapeuten kunnen er ook voor kiezen zonder contracten te werken. Dan wordt therapie vergoed als u een restitutiepolis heeft en deels als u een naturapolis heeft. Meer informatie hierover vindt u op de website de contractvrije psycholoog. U moet dus bij de psychotherapeut/gz-psycholoog van uw keuze navragen en/of op diens website opzoeken. Meestal is er ook de mogelijkheid om zelf te betalen.

Vergoeding therapie (niet BIG-geregistreerde hulpverlening)

Er zijn sommige aanvullende verzekeringen die deze hulp onder bepaalde voorwaarden vergoeden, meestal is dit voor eigen rekening. U moet dit dus bij de therapeut van uw keuze navragen en/of op diens website opzoeken.