Hieronder vind je alle relevante informatie over het lidmaatschap van de VPeP, het huis voor persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie, emotion-focused therapie (EFT) en focusing.

De vereniging kent drie verschillende lidmaatschapsvormen:

 • Lid: je hebt de opleidingsroute tot lidmaatschap (zie hieronder) voltooid.
 • Aspirant-lid: je bent in opleiding tot het volledig lidmaatschap of je bent van plan dit te gaan doen, en je hebt ten minste een HBO-opleiding in de geestelijke gezondheidszorg of een WO-opleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde met succes voltooid.
 • Belangstellend lid: je bent niet in opleiding tot lidmaatschap, maar wel betrokken bij de vereniging.

Je kunt, terwijl je de opleidingsroute volgt om lid te worden, het aspirant-lidmaatschap aanvragen. Dit heeft verschillende voordelen:

 • Je bent direct betrokken bij de vereniging.
 • Je krijgt de nieuwsbrief, zodat je op de hoogte bent van activiteiten, opleidingsaanbod en van relevante ontwikkelingen binnen het persoonsgerichte-experiëntiële gedachtegoed.
 • Je ontvangt het wetenschappelijk tijdschrift digitaal of op papier.
 • Je kunt direct profiteren van korting op scholing die je volgt.

 

Opleidingsroute tot lidmaatschap:

De opleidingsroute tot VPeP lid wordt beschreven in het huishoudelijk reglement (HHR) omvat de onderdelen opleiding, leertherapie en supervisie.

Het onderdeel opleiding is opgesplitst in drie apart te volgen cursussen:

 • Een basisopleiding persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie van minimaal 30 uur, zie artikel 15 HHR voor details
 • Een verdiepingscursus van 24 uur, zie artikel 16 HHR voor details
 • Een specialisatiecursus van 24 uur, zie artikel 17 HHR voor details

Het scholingsaanbod geeft een actueel overzicht van scholing die voor de verschillende onderdelen gevolgd kan worden.

Ook (onderdelen van) de BIG-opleiding tot psychotherapeut en klinisch psycholoog kun je mee laten tellen voor het lidmaatschap, een overzicht hiervan vind je hier. Wanneer je andere scholing hebt gevolgd die inhoudelijk overeenkomt met de scholingseisen beoordeelt de erkenningscommissie of het lidmaatschap op grond van deze scholing, en de bewijsstukken die je hiervoor aanlevert, toegekend kan worden.

Verder zijn voor het aanvragen van het lidmaatschap de volgende onderdelen nodig:

 • Een gevolgd traject leertherapie van minimaal 25 uur, zie artikel 2.4 HHR voor details
 • Een supervisietraject van 25 uur, zie artikel 2.5 HHR voor details

Via de zoekfunctie kan voor het volgen van de leertherapie en supervisie een erkende therapeut gevonden worden.

 

Aanvraagformulieren voor het (aspirant) lidmaatschap:

Aanmeldformulier lidmaatschap

Aanmeldformulier aspirant lidmaatschap

Aanmeldformulier belangstellend lidmaatschap

 

Formulieren supervisie en leertherapie:

Hieronder vind je formulieren voor het aftekenen van supervisie en leertherapie ten behoeve van het VPeP lidmaatschap.

Supervisie aftekenformulier

Leertherapie aftekenformulier

 

Machtigingsformulier:

Je kunt hier een machtigingsformulier downloaden om de VPeP te machtigen de jaarlijkse contributie automatisch af te schrijven.

Machtigingsformulier

 

Lidmaatschap opzeggen:

Het lidmaatschap van de VPeP loopt per kalenderjaar. Opzegging voor het volgende kalenderjaar moet vóór 1 december van het lopende jaar plaatsvinden. Opzeggen kan per e-mail of per post.

Neem gerust contact met ons op wanneer er vragen zijn!