Herziening lidmaatschappen vanaf 2021

Tijdens de ledenvergadering d.d. 1 december 2020 is besloten de inrichting van de VPeP lidmaatschappen met ingang van 2021 te herzien.

De opleidingsroute die tot nu toe gevolgd moest worden om erkend VPeP-(psycho)therapeut te worden gaat gelden voor het lidmaatschap. Het lidmaatschap ‘nieuwe stijl’ van de VPeP krijgt hierdoor meer gewicht. De aparte erkenning VPeP-(psycho)therapeut komt te vervallen; een lid van de VPeP is in de nieuwe situatie per definitie een erkend lid.

 

Verschillende lidmaatschapsvormen vanaf 2021:

  • Lid: heeft de opleidingsroute tot lidmaatschap (voorheen de opleidingsroute tot erkenning als VPeP Persoonsgericht experiëntieel (psycho)therapeut) voltooid.
  • Aspirant lid: is in opleiding tot het volledig lidmaatschap of van plan dit te gaan doen.
  • Belangstellend lid: is niet in opleiding tot lidmaatschap maar betrokken bij de vereniging.

 

Opleidingsroute tot lidmaatschap:

Een overzicht met voorbeelden van scholing binnen de opleidingsroute tot lidmaatschap in de nieuwe vorm vindt u hier.

 

Lid worden:

Aanmeldformulier lidmaatschap nieuwe vorm

Aanmeldformulier aspirant lidmaatschap of belangstellend lidmaatschap nieuwe vorm

 

Machtigingsformulier:

U kunt hier een machtigingsformulier downloaden om de VPeP te machtigen de jaarlijkse contributie automatisch af te schrijven.

Machtigingsformulier

 

Dit jaar wordt een overgangsjaar; eind 2021 moet de nieuwe structuur haar beslag hebben gekregen. Neem gerust contact met ons op wanneer u nog vragen heeft!