Verschillende lidmaatschapsvormen

  • Lid: heeft de opleidingsroute tot lidmaatschap (zie hieronder) voltooid.
  • Aspirant lid: is in opleiding tot het volledig lidmaatschap of van plan dit te gaan doen.
  • Belangstellend lid: is niet in opleiding tot lidmaatschap maar betrokken bij de vereniging.

 

Opleidingsroute tot lidmaatschap:

De opleidingsroute tot VPeP lid, beschreven in het huishoudelijk reglement (HHR) bevat de volgende onderdelen:

Basisopleiding Persoonsgerichte experientiele Psychotherapie 30 uur, zie artikel 15 HHR voor details
Verdiepingscursus 24 uur, zie artikel 16 HHR voor details
Specialisatiecursus 24 uur, zie artikel 17 HHR voor details
Leertherapie 25 uur, zie artikel 2.4 HHR voor details
Supervisie 25 uur, zie artikel 2.5 HHR voor details

Voorbeelden van scholing voor de opleidingsroute vindt u hier:
https://www.vpep.nl/scholing/opleidingen-cursussen

Wanneer u scholing heeft gedaan die inhoudelijk overeenkomt met de scholingseisen beoordeelt de erkenningscommissie of het lidmaatschap op grond van deze scholing, en de bewijsstukken die u kunt aanleveren toegekend kan worden. Wanneer u nog niet alle scholingsonderdelen heeft voldaan kunt u in de tussentijd ook aspirant lid worden. Er bestaat een kortingsregeling voor scholing voor aspirant leden, zie https://www.vpep.nl/scholing/kortingsregeling

 

Lid worden:

Aanmeldformulier lidmaatschap

Aanmeldformulier aspirant lidmaatschap of belangstellend lidmaatschap

 

Machtigingsformulier:

U kunt hier een machtigingsformulier downloaden om de VPeP te machtigen de jaarlijkse contributie automatisch af te schrijven.

Machtigingsformulier

 

Lidmaatschap opzeggen:

Het lidmaatschap van de VPeP loopt per kalenderjaar. Opzegging voor het volgende kalenderjaar moet vóór 1 december van het lopende jaar plaatsvinden. Opzeggen kan per e-mail of per post.

 

Neem gerust contact met ons op wanneer er vragen zijn!