Herziening lidmaatschappen vanaf 2021

Tijdens de ledenvergadering d.d. 1 december 2020 is besloten de inrichting van de VPeP lidmaatschappen met ingang van 2021 te herzien.

De opleidingsroute die voorheen gevolgd moest worden om erkend VPeP-(psycho)therapeut te worden geldt sinds 1-1-2021 als opleidingsroute voor het lidmaatschap. Het lidmaatschap ‘nieuwe stijl’ van de VPeP krijgt hierdoor meer gewicht. De aparte erkenning VPeP-(psycho)therapeut komt te vervallen; een lid van de VPeP is in de nieuwe situatie per definitie een erkend lid!

 

Verschillende lidmaatschapsvormen vanaf 2021:

  • Lid: heeft de opleidingsroute tot lidmaatschap (voorheen de opleidingsroute tot erkenning als VPeP Persoonsgericht experiëntieel (psycho)therapeut) voltooid.
  • Aspirant lid: is in opleiding tot het volledig lidmaatschap of van plan dit te gaan doen.
  • Belangstellend lid: is niet in opleiding tot lidmaatschap maar betrokken bij de vereniging.

 

Opleidingsroute tot lidmaatschap:

De opleidingsroute tot VPeP lid, beschreven in het huishoudelijk reglement (HHR) bevat de volgende onderdelen:

Basisopleiding Persoonsgerichte experientiele Psychotherapie 30 uur, zie artikel 15 HHR voor details
Verdiepingscursus 24 uur, zie artikel 16 HHR voor details
Specialisatiecursus 24 uur, zie artikel 17 HHR voor details
Leertherapie 25 uur, zie artikel 2.4 HHR voor details
Supervisie 25 uur, zie artikel 2.5 HHR voor details

Voorbeelden van scholing voor de opleidingsroute vindt u hier:
https://www.vpep.nl/scholing/opleidingen-cursussen

Wanneer u scholing heeft gedaan die inhoudelijk overeenkomt met de scholingseisen beoordeelt de erkenningscommissie of het lidmaatschap op grond van deze scholing, en de bewijsstukken die u kunt aanleveren toegekend kan worden. Wanneer u nog niet alle scholingsonderdelen heeft voldaan kunt u in de tussentijd ook aspirant lid worden. Er bestaat een kortingsregeling voor scholing voor aspirant leden, zie https://www.vpep.nl/scholing/kortingsregeling

 

Lid worden:

Aanmeldformulier lidmaatschap nieuwe vorm

Aanmeldformulier aspirant lidmaatschap of belangstellend lidmaatschap nieuwe vorm

 

Machtigingsformulier:

U kunt hier een machtigingsformulier downloaden om de VPeP te machtigen de jaarlijkse contributie automatisch af te schrijven.

Machtigingsformulier

 

Dit jaar wordt een overgangsjaar; eind 2021 moet de nieuwe structuur haar beslag hebben gekregen. Neem gerust contact met ons op wanneer u nog vragen heeft!