Carl Rogers is de grondlegger van ons gedachtegoed. Dit gedachtegoed is ingebed in het humanisme. Hij ontwikkelde zijn cliëntgerichte therapie waarbij de therapeut samen met de cliënt de voorwaarden schept waarbinnen de cliënt ontdekt dat hij/zij zichzelf kan ontwikkelen en vormgeven, en dat hij/zij belangrijke beslissingen kan nemen.

Rogers benoemde drie basiscondities voor verandering:

  • Empathie: de therapeut leeft zich in in de gevoels- en gedachtewereld van de cliënt. De therapeut laat dit aan de cliënt blijken door dit empathisch verstaan onderzoekend te verwoorden, en hierbij na te gaan of de cliënt vindt dat dit klopt.
  • Onvoorwaardelijke acceptatie: de therapeut oordeelt niet, maar maakt contact vanuit een niet-wetende, nieuwsgierige houding om samen op zoek te gaan naar wat er nodig is. De therapeut accepteert de cliënt volledig als medemens, ook wanneer hij het met diens opvattingen niet eens is.
  • Echtheid: hieronder wordt verstaan dat de therapeut zich bewust is van zijn/haar gevoelens, gedachten en houding. De cliënt heeft er baat bij iemand te ontmoeten die zichzelf is. De betrokkenheid van de therapeut is oprecht.

Gaandeweg ontwikkelde het vakgebied zich, waarbij Eugene Gendlin zeer belangrijk was. Hij kwam met het begrip “focusing”: door aandacht te geven aan lichamelijk waar te nemen innerlijke processen als een pre-verbaal weten, en hier woorden voor te vinden, kan een cliënt betekenis geven aan wat er in hem of haar omgaat. En hierdoor ontwikkelt een cliënt zichzelf verder. Of zoals Rogers en Gendlin het zouden zeggen: de weg wordt vrijgemaakt voor de in de mens aanwezige tendens (drijfkracht) om zich te ontwikkelen.

Leslie Greenberg ontwikkelde, met vooral Robert Elliot en Jeanne Watson, de Emotion-Focused Therapy, waarin een proces-directieve houding centraal staat. De therapeut stuurt de therapie niet op inhoud, maar stuurt het proces door de cliënt in contact te brengen met zijn of haar emoties. Het ervaringsgerichte, experiëntiële aspect is in EFT verder uitgewerkt. Wanneer de emoties beleefd kunnen worden, kan er verandering optreden van binnenuit.

Sue Johnson studeerde bij Les Greenberg, en werkte later met hem samen. Hun wegen scheidden en Sue Johnson ontwikkelde "Emotionally Focused Therapy", evenals de Emotion Focused Therapy een vorm PeP. Bij Emotionally Focused Therapy ligt er meer accent op relaties en het belang van hechting.
Zie https://www.eft.nl/.

Bekijk hier enkele video's over de ontwikkeling van PeP.

Klik hier voor meer informatie over Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie.