Hieronder vindt u enkele korte videos over het Persoonsgerichte experiëntiële gedachtegoed:

Carl Rogers over Empathie en Presentie

Carl Dodson over Carl Rogers in 10 minuten

Mrs Moore over de humanistische theorieen van Maslow and Rogers

Robert Elliot over de ontwikkeling vanaf Carl Rogers

Jeanne Watson: Emotion Focused Therapy (EFT) voor Depressie

Brene Brown over empathie met animatie

Alfred & Shadow, een korte animatie over emoties