Emotion Focused Therapy (EFT) is een procesdirectieve variant van persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie ontwikkeld door Greenberg, Elliott, Watson, Goldman en Rice. Het integreert persoonsgerichte, experiëntiële en Gestalt-interventies in combinatie met de hedendaagse psychologische kennis, zoals de emotie- en hechtingstheorieën. Binnen een veilige therapeutische relatie vormen empathische reflectie en experiëntiële verdieping de kern en worden concrete procesdirectieve methodieken (tasks) toegepast bij specifieke processignalen (markers) die wijzen op specifieke processtagnaties. De welomschreven en onderzochte procesprotocollen (zoals de stoelendialogen) zorgen ervoor dat de cliënt weer in contact komt met zijn primaire adaptieve emoties die aangeven wat belangrijke behoeftes zijn die de cliënt te weinig of niet vorm geeft in zijn leven. Emoties kunnen problematisch zijn wanneer ze onder- of overgereguleerd worden of verbonden zijn aan trauma. Doorvoelen, exploreren en begrijpen van emotie biedt toegang tot de fundamentele behoeften van de cliënt die leiden tot wijziging van cliënts voelen, denken en (interpersoonlijke) gedrag. EFT kent naast een individuele variant ook een partnervariant.

Zie ook:
https://www.vvcepc.be/cliëntgericht-experiëntiële-psychotherapie/eft
https://www.eftin.nl
https://www.focusonemotion.be
https://www.iseft.org
https://www.eft.nl