Emotion-Focused therapy (EFT) is een procesdirectieve variant van persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie ontwikkeld door Greenberg, Elliott, Watson, Goldman en Rice. Het integreert persoonsgerichte, experiëntiële en Gestalt-interventies in combinatie met hedendaagse psychologische kennis op het gebied van emotie- en hechtingstheorieën. Binnen een veilige therapeutische relatie vormen empathische reflectie en experiëntiële verdieping de kern en worden concrete procesdirectieve methodieken (tasks) toegepast bij specifieke processignalen (markers) die wijzen op specifieke processtagnaties. De welomschreven en onderzochte procesprotocollen (zoals de stoelendialogen) zorgen ervoor dat de cliënt weer in contact komt met zijn primaire adaptieve emoties. Doorvoelen, exploreren en begrijpen van emotie biedt toegang tot de fundamentele behoeften van de cliënt die leiden tot wijziging in voelen, denken en (interpersoonlijke) gedrag. EFT kent naast een individuele variant ook een partnervariant.
EFT wordt onder meer ingezet bij depressie, psychotrauma, angst, eetstoornissen, identiteitsproblemen, hechtingsstoornissen en interpersoonlijke problemen.

Zie ook:
https://www.vvcepc.be/cliëntgericht-experiëntiële-psychotherapie/eft
https://www.eftin.nl
https://www.focusonemotion.be
https://www.iseft.org
https://www.eft.nl