In de persoonsgerichte experiëntiële existentiële psychotherapie is er bijzondere aandacht voor de existentiële laag van de problematiek van de cliënt. In de therapie worden existentiële problemen en vraagstukken door de cliënt ingebracht, of wordt de existentiële laag van het probleem door de therapeut expliciet gemaakt. De therapeut helpt de cliënt experiëntieel stil te staan bij thema’s zoals eindigheid en zingeving, met de bedoeling om zich op een nieuwe manier in het eigen leven te engageren.

Zie ook:
https://www.vvcepc.be/cliëntgericht-experiëntiële-psychotherapie/existentiële-psychotherapie
https://www.ppw.kuleuven.be/meaning-and-existence
https://www.issep.org/