Het VPeP bestuur wil de komende jaren de verbondenheid tussen leden onderling en met het bestuur verder versterken.
We willen vanuit onderlinge verbondenheid, overtuigd, krachtig en evident naar buiten treden. We willen als vereniging niet alleen reageren op de buitenwereld, maar ook zelf initiatief nemen. We willen een levendige vereniging zijn!

En één ding is daarbij zeker: als bestuur kunnen we dit niet alléén, we hebben u nodig!

Om die reden willen we uw aandacht vragen voor de verschillende wijzen waarop leden een actieve bijdrage kunnen leveren. Concreet denken we daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Binnen het PE-online platform accreditatie aanvragen beoordelen
 • Opnieuw opstarten van en deelnemen aan de wetenschappelijke commissie
 • Regionale bijeenkomsten organiseren binnen regionale commissies
 • Netwerken bij universiteiten en RINO’s
 • Netwerken bij andere beroepsverenigingen
 • Leden die één jaar lid zijn bellen om een persoonlijke verbinding te bevorderen
 • EFT contactpersoon zijn namens het VPeP bestuur
 • Schrijven van een artikel voor website danwel tijdschrift
 • Verzorgen van een studie(mid)dag
 • Meedenken over acties om PeP zichtbaarder te maken binnen de PR commissie
 • Jonge leden werven
 • VPeP leden benaderen voor het inventariseren van hun expertises
 • Teksten schrijven voor de website
 • Binnenkomende vragen rond opleidingen beantwoorden
 • Het gesprek aangaan met supervisoren over hoe zij opleidelingen kunnen enthousiasmeren voor de VPeP

Actieve bijdragen van leden zijn onmisbaar voor de vereniging, en daarnaast krijgt u er ook iets voor terug! U breidt namelijk uw professionele netwerk uit, blijft op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en u vergroot uw invloed binnen de VPeP. Ook is er een jaarlijks terugkerende kadermiddag met afsluitend diner voor alle actieve leden. Kosten die u maakt worden uiteraard vergoed.

Bent u diegene die we zoeken voor een van de bovenstaande (of andere) taken?
Bel of mail voor meer informatie naar ons secretariaat.