Artikelen

Op de website van onze Vlaamse zustervereniging, de VVCEPC, vindt u een uitgebreid overzicht van de persoonsgerichte experiëntiële literatuur.

Deze lijst biedt een uitvoerig overzicht, maar is na 2013 niet meer bijgehouden. De makers hebben dit jaren gedaan en helaas hebben wij, noch onze Vlaamse collegae, opvolgers gevonden om dit werk voort te zetten. We zoeken vrijwilligers die dit willen doen. Mocht U deze taak van het bijhouden van de uitkomende Persoonsgerichte experiëntiële/cliëntgerichte- literatuur op zich wil nemen, of hier aan willen bijdragen, neem dan contact op met ons secretariaat.

Boeken

Een kleine selectie boeken over de Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie.

 

learningeft

Learning Emotion Focused Therapy. The process-experiential approach to change. Elliott, R, Watson, J.C., Goldman, R.N. Greenberg, L.S. (2003). American Psychological Association.

 

 

handboekgesprek

Handboek Gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiëntiële benadering. Lietaer, G., Vanaerschot, G., Snijders, J.A. & Takens, R.J. (2008). De Tijdstroom.

 

 

focussingoriented

Focusing-oriented psychotherapy. A manual of the experiential method. Gendlin, E. (1998). Guilford publications.

 

persoonsgerichtepraktijk

Persoonsgerichte therapie in de praktijk. Emotiegericht, procesgericht, cliëntgericht. Baljon, M., Pool, G., Takens, R.J. (2014). Hogrefe Uitgevers Bv.

 

 

gidsgesprekstechniek

 Gids voor gesprekstherapie. Leijssen, M. (2001). Tijdstroom.

 

 

therapeutische relatie

De therapeutische relatie. Hafkenscheid, A. (2014). Tijdstroom.  

 

 

clientcenteredtherapy

 Client centered therapy. Its current practice, implications and theory. Rogers, C. (1995). Constable Company Ltd.

 

 

krachtvanfocussen

De kracht van focussen. Luisteren naar je lijf kan je leven veranderen; een praktische gids. Cornell, A.W. (1998). Toorts bv.