Plaats: Eindhoven
Data: 30 oktober t/m 2 november 2019

Emotion Focused Therapy (EFT-i) Level 1

Emoties zijn de sleutel tot effectieve verandering. Vanuit dat principe werkt de EFT-therapeut. Emotion Focused Therapy for individuals (EFT-i) is een evidenced based, emotiegerichte behandelingswijze.  Een therapeutische aanpak die cliënt­gerichte, gestalt- en existentiële therapieën combineert met hedendaagse inzichten en praktische methodieken. EFT integreert een sterke theoretische onderbouwing vanuit de emotietheorie met krachtige procesprotocollen: markers en tasks. De bekende stoelentechnieken (two-chair dialogue en empty chair) zijn daar een voorbeeld van. De EFT-therapeut faciliteert de emotionele intelligentie van de cliënt door samen te werken aan het uiten, exploreren, begrijpen en herstructureren van emoties. Een sterke verbinding met de cliënt is daarbij de basis. Hierdoor is het goed mogelijk een gestagneerd proces vlot te trekken. Je weet precies wat je moet doen en waarom. Dat maakt EFT echt anders dan andere therapieën en vitaliserend voor cliënt én therapeut.

Deze Level-I training is een onderdeel van de erkende EFT-opleiding zoals wereldwijd gegeven door Les Greenberg, Robert Elliott en Jeanne Watson. Robert Elliott en Jeanne Watson zijn als docent betrokken bij de EFT level I -opleiding van Apanta-academy. In deze vierdaagse basisopleiding maakt u kennis met de theorie en praktische beoefening van EFT. Na het volgen van de training kunt u als therapeut werken met de basisprincipes van EFT.
Aan bod komen onder andere:

  • Theoretisch kader: wat is EFT?
  • Emotietheorie
  • Procesdirectieve manier van werken gekenmerkt door de ‘moment to moment empathy’
  • Werken met de verschillende  ‘tasks’ , zoals Systematic Evocative Unfolding,  Empty chair en Two chair dialogue for conflict splits.

In deze vierdaagse EFT-training krijgt u de theoretische basis, maar oefent u vooral veel in subgroepen onder supervisie van een EFT-deskundige. Op deze manier ondervindt u aan den lijve hoe effectief deze manier van werken is

Literatuur

Elliott R., Watson J.C., Goldman R.N. & Greenberg L.(2003). Learning emotion-focused therapy. The process-experiential approach to change. APA. ISBN 1-59147-080-3

Praktisch

Docent: Jeanne Watson, University of Toronto
Data: 30 oktober t/m 2 november 2019
Locatie: Apanta-academy te Eindhoven

Accreditatie

VPeP: 8 punten 

Opleidingscriteria Emotion Focused Therapy - Therapeut

Bij Apanta-academy kunt u de internationaal erkende EFT-opleiding tot EFT-therapeut volgen, zoals deze wereldwijd is opgezet door Les Greenberg, Robert Elliott, Jeanne Watson en Rhonda Goldman, bestuurders van de International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT), www.iseft.org. De (minimum)eisen van welke niveaus je precies moet doorlopen om je EFT-Therapeut te mogen noemen, en waaraan je moet voldoen om supervisor en trainer te worden, zijn vastgelegd in de isEFT standards. Daarnaast hebben wij met isEFT gekeken hoe we er gezamenlijk voor zorgen dat de opleiding zo goed mogelijk past binnen het huidige Nederlandse systeem en welke opleidingseisen gelden voor de Nederlandse situatie. Deze hebben wij vertaald naar een brochure die u kunt downloaden op onze website.

Meer informatie over deze cursus leest u hier.