Data 2020:

11-12 februari 2020
22-23 september 2020

Locatie: Eindhoven

Omschrijving:

Tijdens deze Masterclass wordt aandacht besteed aan de theorie en de praktijk van de experiëntiële psychotherapie in het algemeen en het focussen in het bijzonder. Er wordt veel geoefend met en het eigen van de focusing-attitude en -techniek met als doel ze te kunnen toepassen en in te zetten in ervaringsgerichte gesprekstherapieën. Deze Masterclass is los te volgen en maakt ook onderdeel uit van EFT Level III. Meer lezen over Focusing.

Deze masterclass biedt een intensieve kennismaking met zowel de theorie als de praktijk van het experiëntiële gedachtegoed in het algemeen en met het ‘Focussen’ van Gendlin in het bijzonder. Naast het bestuderen en bespreken van de literatuur zal de nadruk liggen op het oefenen met - en eigen maken van - de experiëntiële manier van werken, de focusing-attitude en techniek met als doel ze te kunnen toepassen en inzetten in ervaringsgerichte gesprekstherapieën. De toepassingsgebieden zullen worden besproken: indicaties en contra-indicaties, naast het leren van ‘het inweven’ van deze techniek in de lopende therapieën. Voor de meest voorkomende valkuilen die, zowel bij cliënt als bij de therapeut, een succesvol focusing proces in de weg staat worden handvaten gegeven. Er zal gewerkt worden met rollenspelen, demonstraties, DVD-materiaal en door cursisten ingebrachte casuïstiek.

Deze Masterclass is los te volgen en maakt ook onderdeel uit van de opleidingen EFT Level III en Voortgezette opleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie.
Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij:

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) - 8 punten
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) - 12 punten
De Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) - 4 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) - 11 punten
de Landelijke Vereniging van Psychiaters (NVvP) - 12 punten

Praktisch:

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt circa 10 uur.

Docent

Juliette Becking

Data 2020

11-12 februari 2020
22-23 september 2020

Locatie:

Professor Dr. Dorgelolaan, Eindhoven

Prijs:

€ 450 (inclusief uitgebreide lunch, koffie, thee en water)

Meer informatie