Inleiding

Aangezien de postdoctorale opleidingen voor werkers in de GGZ de laatste jaren verder geformaliseerd zijn, vormt het geven van supervisie toenemend een belangrijk onderdeel van het werk van geregistreerde (klinisch)psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen en psychiaters. Het middels supervisie ondersteunen en begeleiden van collega’s (in opleiding) kan een zeer leerzaam proces zijn; niet alleen voor de supervisant, maar ook voor de supervisor. Echter, het bieden van supervisie vereist de nodige didactische, relationele en professionele vaardigheden om supervisanten passend te begeleiden en tevens op gezette momenten de juiste afwegingen te maken of beslissingen te nemen. Ook is het noodzakelijk inzicht te hebben in taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en grenzen van zowel supervisanten als die van de supervisor en de overige professionals die bij de opleiding betrokken zijn. Daarbij kan het van groot nut zijn stil te staan bij interactionele aspecten en te reflecteren op de tot nu toe ontwikkelde persoonlijke leergeschiedenis.

De Persoonsgerichte Supervisie scholing in Arnhem en Groningen is gericht het bevorderen van bovengenoemde kwaliteiten. De scholing integreert experimentele, internationale en cognitief gedragstherapeutische inzichten. Centraal staat supervisie als didactische methode.
Het cursorisch onderwijs is zo opgezet dat een cursist, die het cursorisch onderwijs (CO) en Supervisie Over Supervisie (SOS) combineert, met goed gevolg afrondt en daarnaast voldoet aan overige voorwaarden, voldoet aan de eisen voor opname in het sychotherapiesupervisorenregister van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (http://www.supervisorpsychotherapie.nl)

Ze biedt voor leden van de VCgP ook toegang voor de erkenning tot supervisor van deze specialistische vereniging. Indien leden van de VGCt zich aanmelden dan vragen we ook erkenning aan bij deze specialistische vereniging.

Literatuur

Cursisten worden geacht te beschikken over de volgende boeken:
- R. Beunderman en F. van der Maas (red.) (2011). Supervisie in de GGZ. Een oriëntatie op de praktijk. Assen: Van Gorcum
- N. Ladany, M.L. Friedlander, M.L. Nelson (2005). Critical events in psychotherapy supervision, an interpersonal approach. Washington DC: APA
Een klapper met overige literatuur wordt aan het begin van de cursus uitgereikt

Omvang

Tien dagdelen van drie uren cursorisch onderwijs. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagen. De eerste bijeenkomst is een “dubbele“ bijeenkomst. Deze start om 13:00 u en eindigt om 20:15 u. Aan het eind van de middag is er een broodmaaltijd. De overige bijeenkomsten zijn van 13:00 u tot 16:15 u. Los daarvan: acht sessies van drie uren groepssupervisie over supervisie. Deze worden apart in rekening gebracht.

Docenten

Groningen:
Marijke Baljon, klinisch psycholoog-psychotherapeut, erkend (leer)supervisor VCgP en NVP
Grieteke Pool, klinisch psycholoog-psychotherapeut, erkend (leer)supervisor VCgP en NVP

Arnhem:
Anton Hafkenscheid, klinisch psycholoog-psychotherapeut, erkend (leer)supervisor VGCt VGCT en NVP
Frans Que, psychiater-psychotherapeut, erkend (leer)supervisor VCgP en NVP

Doelgroep

Psychiaters, psychotherapeuten, klinisch psychologen en GZ-psychologen, die minimaal acht uur per week werkzaam in de GGZ of eigen psychotherapiepraktijk. Zij dienen ten tijde van de cursus minimaal twee geregistreerde psychotherapeuten, psychiaters, klinisch psychologen en/of GZ-psychologen in supervisie hebben, of personen die voor de hiervoor genoemde BIGberoepen in opleiding zijn.

Doelstellingen

Het leren superviseren vanuit een didactisch kader, waarin de interactionele, experiëntiele en cognitieve gedragstherapeutisch gezichtspunten zijn geïntegreerd; Kennisnemen van verschillende visies op supervisie en verschillende settings waarin supervisie wordt gegeven; inrichten en uitvoeren van de supervisie rekening houden met opleidingscontext en praktijksituatie;

Vertrouwd worden met de verschillende aspecten van het supervisieproces zoals randvoorwaarden voor effectieve supervisie, het opstellen van een supervisiecontract, het creëren van een veilig en uitdagend leerklimaat, het hanteren van een effectieve werkrelatie, het herkennen en gebruik maken van leerstijlen, scientist-practitioner; Goed om kunnen gaan met ethische dilemma´s m.b.t. het supervisiecontact, het hanteren van ethische grenzen en adequaat omgaan met sociaal-culturele verschillen, culturele diversiteit; Het benoemen van en positief feedback geven op productieve en functionele interacties; Leren herkennen, beschrijven en constructief gebruik maken van parallelprocessen in supervisie en psychotherapie;

Leren herkennen en constructief gebruik maken van “improductieve en disfunctionele interacties in zowel supervisie als psychotherapie; De ontwikkeling van een professionele stijl van superviseren.

Werkvormen

In elke bijeenkomst komt aan de orde:
Literatuurbespreking
Een reflectieverslag
Bespreken casuïstiek van eigen cursisten aan de hand van audio(visuele) opnamen Oefenen onder andere door middel van rollenspelen

Globale indeling van een bijeenkomst

Bespreking literatuur: 30 min.
Casuïstiek: 1 uur
Pauze: 15 min.
Rollenspel: 1 uur en 30 min.

Locaties

Groningen: Klooslaan 79, 9721XM Groningen
Arnhem: Amsterdamseweg 102, 6814 GH Arnhem

Toetsing

Casusbeschrijving van een zelf uitgevoerde supervisie

Kosten

1350 euro voor de cursus in Arnhem.

Supervisie over supervisie (SOS)

SOS is verplicht voor collega’s die in aanmerking willen komen voor registratie in het psychotherapiesupervisorenregister van de NVP. Ook aan deze eis kan voldaan worden. Los van het CO wordt door dezelfde docenten separaat SOS aangeboden. Door de data van de SOS goed af te stemmen met de data van het cursorisch onderwijs en doordat de docenten goed op de hoogte zijn van de cursus, zijn het CO en SOS optimaal geïntegreerd: de cursusbijeenkomsten worden afgewisseld met SOS of intervisie in een groepje van maximaal 4 cursisten.

Inlichtingen

Groningen: www.marijkebaljon.nl
Arnhem: Frans Que: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Data van het cursorisch onderwijs in Arnhem

BIJEENKOMST Datum Tijden Opmerking
1 en 2  06-04-16 13:00 u - 21:00 u 2 sessies
3  13-04-16 13:00 u - 16:30 u  
4  22-04-16 13:00 u - 16:30 u  
5  04-05-16 13:00 u - 16:30 u  
6  08-06-16 13:00 u - 16:30 u  
7  01-07-16 13:00 u - 16:30 u  
8  15-07-16 13:00 u - 16:30 u  
9  14-09-16 13:00 u - 16:30 u  
10  23-11-16 13:00 u - 16:30 u  

In Groningen start waarschijnlijk een nieuwe cursus in 2017.