Op 21 juni 2022 is door de Ledenvergadering van de VPeP de Commissie Beroep en Bemiddeling benoemd.
Wij, Marieke Blocks en Marion Verkade en Arie Korving, vormen sindsdien deze commissie.

Als werkvisie hanteert de Commissie Beroep en Bemiddeling het volgende:

- De Commissie geeft naar eer en geweten vorm aan haar rol, taak en verantwoordelijkheid, en doet dit binnen het kader van de Statuten en Huishoudelijk reglement van de Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie. (Statuten art. 10 en het HHR, art 12).
- Werkend als een onafhankelijke verenigingscommissie, zal de Commissie wegingen maken, onder meer vanuit een circulair perspectief met oog voor diverse en spelende belangen, voor verschillen en overeenkomsten, en met gerichtheid op mogelijkheden van de-stagnatie en verbinding, én waar nodig zal zij gebruik maken van voorstellen en/of bindende uitspraken.

Ieder VPeP-lid kan indien nodig gebruik maken van deze commissie, waarbij de eerste stap om dit aan te gaan altijd bij het betreffende lid ligt.

Het VPeP-lid dat gebruik wil maken van de Commissie kan daartoe een aanvraag voor beroep en/of bemiddeling bij de Commissie indienen. Deze eerste stap geldt evenzeer voor kwesties/wrijvingen/conflicten die al spelen van voor de benoeming van de huidige Commissie Beroep en Bemiddeling op 21-06-2022, én waar een VPeP-lid nu beroep en/of bemiddeling voor zou willen.

Hierop volgt er dan een traject met diverse fases, vorm gegeven door de Commissie, te weten: het al of niet ontvankelijk verklaren, het verzamelen van informatie, het beroep en/of bemiddelingsproces, het maken van de eindconclusie, en het afhandelen van het gehele traject.

Eventuele aanvragen voor beroep en/of bemiddeling kunnen ingediend worden bij de secretaris van de Commissie Beroep en Bemiddeling, via het email adres van deze commissie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) .

Commissie Beroep en Bemiddeling, september 2022
Marieke Blocks, Marion Verkade, Arie Korving (secretaris)