Het kan U bijna niet ontgaan zijn dat er heel veel in beweging is op het terrein van de psychotherapie en de positie van de psychotherapeut. Met name de NVVP (de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) en de BVP (Belangen Vereniging Voor Psychotherapeuten) zijn op dit moment actief hiermee bezig, en hebben onderling contact hierover. Bestuursleden van de VCgP voelen zich vanzelfsprekend, mede namens de leden, hierbij betrokken. Schriftelijk hebben we onze solidariteit aan de stellingname van de NVVP betuigd en is een en ander volop in onze aandacht.

Het ons bezighouden met de politiek rond de positie en financiering van psychotherapie in de GGZ zou zeker passen in de doelstelling van de VCgP, maar wij hebben niet de middelen om belangenbehartiging op dit gebied waar te maken. Hiervoor heb je meerder professionals nodig die in dienst zijn en zich hier jaar in jaar uit mee bezighouden, zoals bijvoorbeeld bij de NVVP.

Met acties van de NVVP en van de BVP wordt er momenteel een vuist gemaakt (of, zo je wil, verschillende vuisten), en wij en u kunnen deze acties steunen. Doe dit vooral binnen uw werkterrein en netwerken. Spreek politici en werkgevers aan, zeker als u ze kent, leg uit en maak duidelijk hoe belangrijk psychotherapie is in de GGZ. Het gaat er echt om spannen.

Voor actuele informatie verwijzen wij naar de site van de BVP en van de NVVP.