Op 16 juli jl vond er een extra ALV plaats via Zoom. Tijdens de vergadering werden Pieter de Jong, Kirsten Copier en Sarah Loipner voorgedragen als leden van het algemeen bestuur van de VPeP. Het toetreden tot het bestuur werd unaniem aangenomen. Rien Bakker en Tjalling Weldring namen tijdens de ALV afscheid van het bestuur na jarenlang actief en onmisbaar te zijn geweest binnen de vereniging. Na het recente aftreden van Marja Sanders en Roelf-Jan Takens heeft er zich hiermee een nieuw bestuur gevormd.

Pieter de Jong (bestuursvoorzitter), Kirsten Copier en Sarah Loïpner (algemeen bestuursleden) vormen samen met Caroline Nocera (bestuurssecretaris) en Wies Verheul (penningmeester) een nieuw bestuur dat met nieuwe energie en doelgerichtheid aan de slag gaat!

Op de ledenvergadering van 28 mei is Marja Sanders afgetreden als voorzitter van de VPeP. Zij is vier jaar geleden met frisse energie begonnen aan een nieuwe bestuursperiode. Ze heeft zich heel actief gestort op onze deelname aan de overkoepelende samenwerkingsvereniging P3NL. Ze zat vaak als enige niet-betaalde bestuurder aan tafel in het directeurenoverleg en maakte onze vereniging op die manier zichtbaar. De missie en visie van de vereniging werden opnieuw opgesteld en van daaruit voerde ze het netwerkmodel in. De opzet was om naast een klein bestuur een denktank te hebben, waarin mensen meedenken over de koers van de vereniging. Helaas werd Marja middenin dit proces getroffen door gezondheidsproblemen, waardoor ze gedwongen moest terugtreden. Het gaat nu gelukkig beter met haar, maar toch heeft ze de noodzaak gevoeld nu officieel terug te treden als voorzitter. Het bestuur is Marja zeer dankbaar voor het enthousiasme en de energie waarmee ze zich voor de vereniging heeft ingezet.

Ook Roelf-Jan Takens is teruggetreden als bestuurslid en penningmeester. Hij heeft financieel de zaken op orde gebracht en is actief geweest in de afstemming en aansturing van het secretariaat. Het bestuur is Roelf-Jan zeer erkentelijk voor het inzetten van zijn energie en tijd, zeker omdat dit niet de eerste keer was dat hij aan het bestuur heeft deelgenomen.

Wies Verheul is in dezelfde vergadering tot het bestuur toegetreden. Zij zal de rol van penningmeester overnemen van Roelf-Jan. Wies is actief geweest als hoofdredacteur van het tijdschrift en is nu nog altijd redactielid. Ze heeft al jaren een actieve rol binnen de vereniging in allerlei hoedanigheden en het bestuur is dan ook verheugd met haar deelname aan het bestuur.