congres21logo

 

QIT online is een monitoringinstrument dat vanuit de klinische praktijk is ontwikkeld en de cliënt actief bij de therapie betrekt. Het biedt de mogelijkheid om de cliënt op een gebruiksvriendelijk manier uit te nodigen om zijn of haar feedback over de voorbije sessie(s) in te brengen. Momenteel wordt er gewerkt aan een uitbreiding naar ‘blended’ werken, er zijn nu een drietal modules ontwikkeld die toegevoegd kunnen worden aan een therapietraject: ‘Ik (k)en mezelf’ over het ontwikkelen van een gezonde relatie met jezelf, ‘Vormgeven aan mijn bestaan’ over het verkennen van belangrijke levensthema’s en ‘Emotiecoach’ (voor ouders) over het omgaan met de emoties van je kind.

De volgende modules zijn in aantocht: ‘Groeien in relaties’, ‘Emoties als kompas’, ‘Het lichaam als bondgenoot’ en ‘Therapie doen werken’.

Klik hier voor verdere informatie.

Er worden regelmatig (gratis) webinars gegeven om belangstellenden kennis te laten maken het gebruik van QIT-online.
Zie hier de agenda.