tpep421Nummer 2, 2024 staat online!

In dit nummer o.a. aandacht voor de meest expliciete existentiële taak in emotion-focused therapie, het opnieuw creëren van betekenis na een ingrijpende ervaring. Een tweede bijdrage uit de praktijk gaat over het in proces brengen van een cliënt die vastloopt maar daar verder moeilijk woorden aan kan geven; welke invalswegen staan de therapeut ter beschikking?
Verder een bespreking van Deliberate Practice bij emotion-focused therapie en motiverende gespreksvoering en van het nieuwe boek van Frans Depestele.

Lees de artikelen op de tPeP website!