Momenteel zijn bij de RINO’s in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, en tevens bij ‘De Nieuwe Praktijk’ te Rotterdam, de voorbereidingen gaande voor het aanbieden van een Basiscursus Persoonsgerichte Experientiele Psychotherapie. De planning is dat deze in najaar 2021 of eventueel begin 2022 gegeven worden.

Deze cursus vormt onderdeel van de route tot lidmaatschap van de VPeP.