Psychotherapeuten, psychologen, psychiaters en andere hulpverleners binnen het GGZ werkveld kunnen hun werkzaamheden voortzetten. 

In de richtlijn GGZ en Corona staat geschreven:
"Alle (zorg-)professionals die binnen deze instellingen en praktijken werken, vallen onder de categorie cruciale beroepen. Landelijke beleidsregels over bijvoorbeeld thuiswerken gelden in principe niet voor hen. Het streven is dat de reguliere zorg, binnen alle geldende kaders en beperkingen, zoveel mogelijk wordt voortgezet."

De volledige richtlijn is hier te vinden: 
https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/inleiding/inleiding

De richtlijn is met oog voor de cliënt en voor de noodzaak van voortzetting van het behandelproces opgesteld, en wordt steeds opnieuw bijgesteld waar nodig en mogelijk. 

Op Rijksoverheid.nl staat geschreven:
"Ook tijdens de uitbraak van het coronavirus gaan behandelingen in de GGZ zoveel mogelijk door: face-to-face, digitaal of een combinatie van beiden. Mensen die psychisch kwetsbaar zijn, worden extra hard getroffen als zij hun dierbaren niet meer kunnen zien. Daarom is bezoek in de GGZ zonder voorwaarden mogelijk. Er zal altijd sprake zijn van maatwerk omdat bij sommige doelgroepen, afdelingen en instellingen het risico groter is dan bij andere."
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/geestelijke-gezondheidszorg-ggz