In de goed bezochte online ledenvergadering d.d. 1 december jl. is besloten de inrichting van de lidmaatschappen met ingang van komend jaar te herzien.

De opleidingsroute die tot nu toe gevolgd moest worden om erkend VPeP-(psycho)therapeut te worden gaat gelden voor het lidmaatschap. Het lidmaatschap ‘nieuwe stijl’ van de VPeP krijgt hierdoor meer gewicht. De aparte erkenning komt te vervallen; een lid van de VPeP is in de nieuwe situatie per definitie een erkend lid.

Hiermee komt de VPeP in lijn met wat bij de diverse specialistische verenigingen en registers gebruikelijk is en sorteren we voor op de ontwikkelingen in de beroepenstructuur binnen de GGZ. Dit jaar wordt een overgangsjaar; eind 2021 moet de nieuwe structuur haar beslag hebben gekregen. 

Een actueel overzicht met voorbeelden van scholing die past binnen de opleidingsroute tot lidmaatschap vindt u hier.

Binnenkort meer informatie hier op de website.