De laatste jaren gebruiken we binnen de VPeP regelmatig de metafoor van een ‘huis’ met daarin verschillende ‘kamers’ voor de verschillende stromingen binnen de Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie. Met het instellen van deze kamers wil de VPeP theorie en werkwijzen van de verschillende sub-richtingen die zich hebben ontwikkeld beter toegankelijk maken, en de informatie over de verschillende opleidingsmogelijkheden bundelen.

Eén van deze kamers is de Kamer Focusing, met een eigen werkgroep die zich o.a. bezig houdt met het aanbod en kwaliteit van scholing en de ontwikkeling van een opleidingsroute naar het lidmaatschap van de VPeP via een focusing-route.

Lees meer over Kamer Focusing: