De Werkgroep Focusing van de VPeP spant zich in om, in samenwerking met het bestuur van de VPeP het focussen meer onder de aandacht te brengen in het psychotherapeutisch werken als onderdeel van de persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie.

De basisvariabelen zoals Rogers deze heeft geformuleerd zijn uitgangspunt van deze sub-richting van het persoonsgericht experiëntiële gedachtegoed.

De werkgroep houdt zich o.a. bezig met het aanbod en kwaliteit van scholing. Een van de doelstellingen van de werkgroep is het ontwikkelen van een opleidingsroute naar het lidmaatschap van de VPeP via een focusing-route. Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met het bevorderen van kennis, theorieën en onderzoek en het faciliteren en organiseren van bijeenkomsten en scholingsmogelijkheden.

De werkgroep Focusing bestaat uit;

Coriene ten Kate
Caroline Nocera
Nini Swildens-de Graaff
Kim Tulfer
Aaffien de Vries
Ynke van Zuidam